U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenOnderzoek naar langdurige gevolgen van corona

Post-exertionele malaise (PEM)

Heeft u in de afgelopen 6 maanden last gehad van de volgende klachten? (nooit, soms, ongeveer de helft van de tijd, meestal of altijd):

  • Een doof, zwaar gevoel na het beginnen met een inspanning?
  • Pijn of vermoeidheid op de dag na niet inspannende dagelijkse activiteiten?
  • Geestelijke vermoeidheid na de kleinste inspanning?
  • Lichamelijk moe na de kleinste activiteit?
  • Lichamelijk leeg of ziek voelen na kleine inspanning?

Als de klachten zijn ervaren, wordt ook gevraagd naar de ernst (meld, gemiddeld, ernstig of extreem ernstig).

Als iemand minstens 1 van de 5 klachten, ten minste de helft van de tijd met minimaal gemiddelde ernst heeft ervaren, is dit indicatief voor PEM.

DePaul Symptom Questionnaire Post-Exertional Malaise (DSQ-PEM) 10.3390/diagnostics8030066

Orthostatische intolerantie (OI)

Heeft u in de afgelopen 6 maanden last gehad van de volgende klachten? (nooit, soms, ongeveer de helft van de tijd, meestal of altijd):

  • Een snelle hartslag na het staan?
  • Last vna wazig zien of kokerzicht na het staan?
  • Last van een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen na het stan?
  • Niet in staat om rechtop te blijven staan?

Als de klachten zijn ervaren, wordt ook gevraagd naar de ernst (meld, gemiddeld, ernstig of extreem ernstig).

Als iemand minsterns 1 van de 4 klachten, ten minste de helft van de tijd met minimaal gemiddelde ernst heeft ervvaren, is dit indicatief voor OI.

DePaul Symptom Questionnaire-2 (DSQ-2) 10.1080/21641846.2019.1653471

GGD Coronaonderzoek: PRIME

GGD Zuid Limburg doet sinds eind 2021 onderzoek naar de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Wij doen dit met steun van Ciro in Horn, kennis- en behandelcentrum van o.a. complex chronische longziekten, de Universiteit Maastricht, GGD Limburg-Noord en het RIVM. Iedereen die in de periode vanaf 1 juni 2020 een coronatest heeft gedaan in een teststraat van de GGD en woonachtig is in Zuid-Limburg kan worden uitgenodigd voor het online vragenlijstonderzoek naar langdurige gevolgen na een coronabesmetting.  De omvang van langdurige klachten na een coronabesmetting (ook wel LongCOVID genoemd) in de populatie is nog onbekend, net zoals de impact ervan. Via dit onderzoek, genaamd de PRIME (prevalentie, risicofactoren en impact evaluatie) post-COVID studie willen we hier meer over te weten komen.

Vervolgvragenlijst

Deelnemers van eerdere vragenlijsten kunnen een uitnodiging voor de volgende vervolgvragenlijst verwachten in april-mei 2024.

Doel van het onderzoek

Langdurige klachten na een coronabesmetting vormen een potentieel publiek gezondheidsprobleem met grote impact op het functioneren. De resultaten van het onderzoek leveren informatie over hoe vaak en welke langdurige klachten na een coronabesmetting optreden, hoe lang gezondheidsklachten aanhouden, maar ook in hoeverre het klachtenpatroon verschilt tussen volwassenen onderling. Daarnaast geeft het onderzoek meer inzicht in de impact op de lichamelijke en mentale gezondheid en op de sociaaleconomische situatie van getroffen burgers.
Dit is essentiële informatie om de langdurige gevolgen van een coronabesmetting te begrijpen en zo verder te komen bij de zoektocht naar de beste ondersteuning voor getroffen burgers.

De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (METC azM/UM) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt u op deze website van de Rijksoverheid. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Wat houdt meedoen in?

Als u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, dan kunt u via de link in de uitnodigingsmail de online vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Om mee te doen is toestemming nodig. De deelnemer kan die aan het begin van de online vragenlijst geven. Meer uitleg over dit onderzoek is te vinden in de deelnemersinformatie en in de veelgestelde vragen en antwoorden. Als u nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar coronaonderzoek@ggdzl.nl. Om het beloop van langdurige klachten en andere gevolgen in kaart te brengen worden de deelnemers uitgenodigd om vervolg-vragenlijsten in te vullen.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

Er worden vervolgvragenlijsten gestuurd naar deelnemers van eerdere vragenlijsten. Iedereen die in de periode vanaf 1 juni 2020 een coronatest heeft gedaan in een teststraat van de GGD en woonachtig is in Zuid-Limburg kan een e-mail hebben ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek. Ook genodigden die geen corona hebben gehad of nu geen klachten (meer) hebben na een coronabesmetting worden uitdrukkelijk opgeroepen om deel te nemen. Door in dit onderzoek ook burgers mee te nemen met een negatieve coronatest wordt gekeken welke langdurige klachten daadwerkelijk door corona worden veroorzaakt.

Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard bij de GGD Zuid Limburg. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code toegewezen door de datamanager van de GGD. Uw e-mailadres of andere gegevens die u direct zouden kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij de GGD Zuid Limburg. Bij het analyseren en rapporteren van het onderzoek zijn uw gegevens niet tot u te herleiden.

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw gegevens altijd weer intrekken door te mailen naar ons e-mailadres. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen voor de duur van 15 jaar en worden daarna vernietigd.

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Heeft u vragen over uw rechten bij dit onderzoek? Stuur een e-mail naar de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de privacy officer van de GGD Zuid Limburg: functionarisAP@ggdzl.nl.

Contact informatie onderzoek

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) en in de deelnemersinformatie. Staat het antwoord hier niet bij? 

Stuur dan een e-mail naar:

coronaonderzoek@ggdzl.nl

Veelgestelde vragen: algemeen

Wat zijn langdurige coronaklachten?

Een deel van de mensen houdt na een coronabesmetting langdurig klachten. De inmiddels ingeburgerde term voor langdurige klachten na een coronabesmetting, waarbij vermoeidheid en kortademigheid op de voorgrond staan, is Long (langdurige) COVID. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een infectie met het coronavirus aanhouden. Dit is een potentieel publiek gezondheidsprobleem met grote impact op het functioneren.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Er worden vervolgvragenlijsten gestuurd naar deelnemers van eerdere vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn bedoeld voor volwassenen die vanaf 1 juni 2020 een coronatest met een wattenstaafje uit de neus en/of keel hebben gedaan bij de GGD en woonachtig zijn in Zuid-Limburg. Ook genodigden die geen corona hebben gehad of nu geen klachten (meer) hebben na een corona-infectie worden uitdrukkelijk opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Je wordt uitgenodigd op basis van het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het maken van de afspraak voor de coronatest. In sommige gevallen gebruiken meerdere mensen (in één huishouden) hetzelfde e-mailadres. De vragenlijst kan maar door één volwassene die een coronatest bij de GGD heeft gedaan, worden ingevuld.

Ik heb geen (langdurige) corona(klachten) gehad. Waarom zou ik meedoen?

Ook wanneer je nooit corona hebt gehad of wanneer je geen (langdurige) klachten hebt gehad bij je corona infectie is het belangrijk dat je deze vragenlijst invult. Zo kunnen wij de resultaten van de personen met (langdurige) corona (klachten) vergelijken met personen die geen (langdurige) corona (klachten) hebben gehad. Zonder deze informatie kunnen wij geen betrouwbare uitspraken doen over welke klachten door de coronabesmetting komen. Door deelname aan het onderzoek help je de onderzoekers om meer inzicht te krijgen in de omvang en impact van langdurige coronaklachten. Zo kan de ondersteuning voor mensen met langdurige coronaklachten verbeterd worden.

Mag de GGD Zuid Limburg mij zomaar vragen mee te doen aan dit onderzoek en wat is de wettelijke grondslag hiervoor?

De GGD Zuid Limburg heeft als publieke taak, onderzoek doen naar de publieke gezondheid van de samenleving, meer in het bijzonder de gezondheid van de bewoners van Zuid-Limburg. Het uitvoeren van epidemiologische onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bewoners van Zuid-Limburg is een bij wet aan de GGD’en opgedragen taak van algemeen belang. Deze taak houdt onder meer in, het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epidemiologische gegevens over infectieziekten. 

Waarom ben ik uitgenodigd voor dit onderzoek?

Er worden vervolgvragenlijsten gestuurd naar deelnemers van eerdere vragenlijsten. Als eerdere deelnemer ontving je deze vragenlijst omdat je woont in de regio Zuid-Limburg en omdat je na juni 2020 een coronatest hebt gedaan in een teststraat van de GGD.

Kan ik zelf kiezen of ik mee wil doen of niet?

Je bepaalt zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Wel is het zo dat wanneer een representatieve groep mensen meedoet, we meer te weten kunnen komen over hoe potentiële publieke gezondheidsproblemen van langdurige Covid voorkomen kunnen worden. Hier is nu nog weinig over bekend in Zuid-Limburg.

Kan ik ook meedoen met het onderzoek als ik geen uitnodiging heb gekregen?

Nee, dat gaat helaas niet. Je kunt alleen aan het onderzoek deelnemen als je van de GGD Zuid Limburg een uitnodiging hebt ontvangen

Veelgestelde vragen: vragenlijst

Waar kan ik de vragenlijst vinden?

De link naar de online vragenlijst staat onderaan in de uitnodigingsmail. Als je klikt op “U kunt het onderzoek hier bereiken’’ word je doorgeleid naar de startpagina van de vragenlijst. Op de beginpagina klik je op “Klik hier om naar de vragenlijst te gaan". De vragenlijst gaat van start en door te klikken op ‘verder’ kom je bij de volgende vraag.

Moet ik de vragenlijst in één keer invullen?

Nee, je kunt de vragenlijst te allen tijde pauzeren en verdergaan wanneer je dit wilt door op de link in de uitnodigingsmail te klikken. Mogelijk wordt er gevraagd om het e-mailadres in te vullen waarop je de uitnodiging hebt ontvangen. Wanneer je de vragenlijst nog niet (helemaal) hebt ingevuld, ontvang je tussentijds mogelijk een herinnering om de vragenlijst (verder) in te vullen.

De vragenlijst is niet volledig zichtbaar, wat nu?

Er zijn een aantal mogelijkheden die je kunt proberen om het probleem op te lossen. Wellicht kun je de vragenlijst op een ander apparaat in vullen, bijvoorbeeld op een laptop of computer in plaats van telefoon of tablet. Sommige apparaten zorgen ervoor dat de website van de vragenlijst niet naar behoren werkt. Je kunt ook proberen een andere internetbrowser te gebruiken, bijvoorbeeld Google Chrome of Internet Explorer.

Ik ervaar problemen met het invullen van de vragenlijst, wat nu?

Klik de website weg en klik opnieuw op de link in de uitnodigingsmail. Je kunt nu verder gaan bij de vraag waar je gebleven was. Als het probleem daarna nog niet verholpen is, neem dan contact op met het onderzoeksteam via coronaonderzoek@ggdzl.nl. Als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, bereik je de laatste pagina waar "einde vragenlijst" staat aangegeven. De vragenlijst wordt automatisch opgeslagen. Je kunt daarna de website afsluiten.

Wat moet ik doen wanneer er een rood kader verschijnt of melding "vraag verplicht"?

Bij sommigen vragen verschijnt een rood kader of de melding veld/vraag is verplicht wanneer je verder probeert te gaan zonder deze vraag in te vullen. Dit zijn verplichte vragen.
Dit betekent dat je een antwoord moet invullen om verder te kunnen gaan.

Als het een meerkeuzevraag is, dan betekent dit dat er nog geen antwoordoptie is aangevinkt.
Als het een invulvraag is, dan betekent dit meestal dat er nog niks is ingevuld bij het antwoord, terwijl het blokje wel is aangevinkt.
Je kan dan of het antwoord invullen, of het blokje uitvinken. In beide gevallen kan je dan door naar de volgende vraag.

Ik heb een herinnering ontvangen om de lijst in te vullen, maar heb dit al gedaan. Hoe kan dit?

De herinneringen om de vragenlijst in te vullen worden automatisch verstuurd. Soms kan het zo zijn dat je niet helemaal tot de laatste pagina bent gekomen. Hierdoor is de vragenlijst nog niet ten einde en ontvang je dus een herinnering. In dat geval kun je het beste de vragenlijst nog eens openen via de link in de e-mail met de uitnodiging/herinnering om te controleren of je de vragenlijst volledig hebt ingevuld. Als dit het geval is, kun je het beste een e-mail sturen naar coronaonderzoek@ggdzl.nl. Het onderzoeksteam kan dan voor jou controleren of de vragenlijst goed is ontvangen.  

Hoe verstuur ik de vragenlijst?

Als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, bereik je de laatste pagina waar "einde vragenlijst" staat aangegeven. De vragenlijst wordt automatisch opgeslagen. Je kunt daarna de website afsluiten.

Veelgestelde vragen: gegevensverwerking

Is dit onderzoek goedgekeurd?

De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (METC azM/UM) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Wat gebeurd er met mijn persoonsgegevens?

Om te waarborgen dat de antwoorden op de vragen niet te herleiden zijn, kennen wij aan iedere deelnemer een persoonlijk nummer toe. Enkel de datamanager van GGD Zuid Limburg heeft de sleutel tot jouw persoonsgegevens. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij de GGD Zuid Limburg. De vragenlijsten worden versleuteld (aan de hand van jouw persoonlijk nummer) geanalyseerd en veilig opgeslagen in een database speciaal voor dit onderzoek.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden na afloop van het onderzoek verwijderd. We bewaren de versleutelde gegevens 15 jaar op een beveiligde plek bij de GGD Zuid Limburg.

Kan ik mijn toestemming om mijn gegevens te gebruiken weer intrekken?

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Je kan jouw toestemming voor het gebruik van je gegevens op ieder moment intrekken door te e-mailen naar coronaonderzoek@ggdzl.nl. Maar let op: trek je jouw toestemming in en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor het onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.

Hoe geef ik aan dat ik geen uitnodiging meer wil ontvangen voor dit onderzoek?

Je kan jezelf uitschrijven voor het ontvangen van e-mails met betrekking tot dit onderzoek door een e-mail te sturen naar coronaonderzoek@ggdzl.nl. Vermeld hierbij dan je voor- en achternaam en je e-mailadres. Je wordt dan uit de mailinglijst gehaald en ontvangt vervolgens geen e-mails meer over dit onderzoek.

Waar kan ik terecht voor algemene informatie over rechten bij verwerking van persoonsgegevens?

Voor algemene informatie over rechten bij verwerking van persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Meer informatie?

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Heb je nog andere vragen over het onderzoek? Kijk dan eerst in de deelnemersinformatie. Staat het antwoord hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar coronaonderzoek@ggdzl.nl.

Ik wil graag meer informatie over langdurige coronaklachten, waar kan ik dit vinden?

Voor meer informatie over langdurige coronaklachten en andere gevolgen van een coronabesmetting kun je terecht op de website van PostCovid NL.

Ik wil graag meer hulp bij mijn langdurige coronaklachten, waar kan ik nu het beste terecht?

Als je last hebt van langdurige klachten als gevolg van een corona infectie adviseren wij je om contact op te nemen met jouw huisarts.

Waar kan ik terecht met overige vragen, zoals vragen over mijn coronatest of vaccinatie?

Kijk op deze website van de Rijksoverheid om oude coronatestuitslagen in te zien of voor het maken van een afspraak voor een vaccinatie tegen het coronavirus.