U bevindt zich op:ProfessionalsJeugdgezondheidszorgVoorZorg

VoorZorg

VoorZorg is een preventief programma dat de gezondheid en ontwikkelingskansen van jonge, kwetsbare moeders en hun kinderen bevordert en kindermishandeling en huiselijk geweld vermindert. Het wordt uitgevoerd door Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Programma VoorZorg

Programma VoorZorg

VoorZorg is een zeer intensief begeleidingstraject voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van complexe problemen. Versterking van de mogelijkheden van de moeder versterkt de kansen voor de kinderen. De moeders worden begeleid door een opgeleide VoorZorg verpleegkundige. Het programma is op vrijwillige basis en aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

Kernelementen

Kernelementen

Inzet van VoorZorg voorkomt en vermindert ernstige opvoedproblemen, kindermishandeling en huiselijk geweld door:

 • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind
 • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind
 • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind

Aanmelding

Aanmelding

Jonge zwangere vrouwen die voldoen aan de criteria kunnen worden aangemeld bij de coördinatoren van VoorZorg en Stevig Ouderschap. Ook bij twijfel of hun cliënt aan de criteria voldoet, kunnen verwijzers contact met hen opnemen. Aanmeldingen komen binnen via netwerkpartners, zoals verloskundigen, kraamzorg, Team Jeugd, Veilig Thuis, Maatschappelijk werk en huisarts.

Meld een cliënt aan door te mailen naar voorzorg@ggdzl.nl of bel met een coördinator uit de regio:

 • Maastricht Heuvelland, Cindy Udo: 06-81465300
 • Parkstad, Reina Hettinga: 06-18353345
 • Westelijke Mijnstreek, Sylvia Knoops: 06-22862484

Werkwijze

Werkwijze

Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding start het programma tussen de 16e en 28e week van de zwangerschap. Vanaf het moment van deelname brengt een VoorZorg verpleegkundige huisbezoeken tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt gemiddeld op twee huisbezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. Gedurende de laatste vier maanden neemt het aantal huisbezoeken af tot één keer per maand. In totaal worden er tussen de 40 en 60 huisbezoeken gebracht. Daarnaast is regelmatig contact via de telefoon of WhatsApp.

Ontwikkelvelden

Tijdens de huisbezoeken werken de VoorZorg verpleegkundigen met de moeders aan 9 ontwikkelvelden:

 • Hechting en ouderschap
 • Gezondheid van kind, moeder en vader
 • Ontwikkeling van het kind
 • Levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader
 • Veiligheid
 • Financiën
 • Communicatie
 • Informele steun en netwerk
 • Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen

Een goede relatie tussen de VoorZorg verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. De VoorZorg verpleegkundige werkt samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de VoorZorg verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma. VoorZorg werkt onder andere met de methode Videohometraining in VoorZorg, Opstapje VoorZorg en Sociale Vaardigheidstrainingen voor VoorZorg.