U bevindt zich op:BurgersWijk GGD'er | Meldpunt Vangnet

Wijk GGD'er l Meldpunt Vangnet OGGZ

Sommige mensen hebben zorg nodig, maar zullen daar niet zelf om vragen of weigeren hulp. Deze mensen noemen we zorgmijders. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen, soms ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen. Dit heet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg is een van de uitvoerders van deze zorg.

Daarnaast is er in Maastricht-Heuvelland de pilot wijk GGD’er gestart waarin meer aandacht is voor preventie en vroegsignalering.

Wanneer neemt u contact op?

Denkt u dat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, neem dan contact op met het Meldpunt Vangnet OGGZ. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. We vragen uw naam en telefoonnummer en een korte omschrijving van het probleem dat u wilt melden. Als u voor 15.00 uur op werkdagen een melding doet, neemt een van onze medewerkers nog dezelfde dag contact met u op. U kunt uw melding dan toelichten en vragen stellen.

Ook als u twijfelt of behoefte hebt aan meer informatie, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vangnet OGGZ. Houdt wel rekening met de openingstijden. Het meldpunt heeft geen crisisdienst.

De aanpak van de verschillende problemen die één persoon kan hebben, vraagt om een goede samenwerking van de hulpverleners. Het Meldpunt Vangnet OGGZ werkt daarom samen met een groot aantal organisaties en instellingen in de regio.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wat gebeurt er met mijn melding?

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, gaan we verdere informatie verzamelen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Behoort betrokkene tot de doelgroep, dan wordt de melding in ons wekelijks overleg besproken en bekijken we welke medewerker ermee aan de slag gaat. Behoort betrokkene niet tot de doelgroep dan wordt er contact opgenomen met de melder en wordt er uitgelegd waarom er geen actie ondernomen kan worden. Indien mogelijk geven we advies bij wie de melder terecht kan.

Een medewerker van het Vangnet zal proberen in contact te komen met de persoon die zorg mijdt en hem (of haar) zover proberen te krijgen dat hij of zij hulp accepteert.

Uiteindelijk volgt er een verwijzing naar de reguliere hulpverlening (maatschappelijk werk, psychiatrische en/of verslavingszorg, opvang, woonbegeleiding enz.). Met deze verwijzing en een goede overdracht eindigt het werk van Meldpunt Vangnet OGGZ.

Een zorgwekkende situatie herkennen

Een zorgwekkende situatie herkennen

Bij het Meldpunt Vangnet OGGZ kunt u een melding doen als u zich ernstige zorgen maakt om een persoon die of gezin dat niet in staat is zelf de nodige hulp te organiseren. Er kunnen verschillende signalen zijn dat het niet goed met iemand gaat. Hij of zij:

 • is onbereikbaar;
 • heeft nauwelijks contact met anderen;
 • is extreem schuw;
 • heeft vaak ruzie of conflicten;
 • verzorgt zich slecht of verwaarloost zichzelf;
 • gedraagt zich vreemd, is in de war;
 • is achterdochtig;
 • heeft geen besef van plaats en tijd;
 • vertoont onaangepast gedrag;
 • verwaarloost zijn of haar kinderen;
 • leegt zijn of haar brievenbus niet of opent de post niet.

Woningvervuiling

Woningvervuiling

Soms verwaarlozen mensen zichzelf en hun woonomgeving. Hierdoor kunnen ze overlast veroorzaken. Misschien herkent u één van de volgende situaties:

 • U woont in een flat en hebt last van ongedierte. In het trappenhuis begint het te stinken.
 • U merkt dat de vuilniscontainer niet buiten wordt gezet bij een huis in de buurt. De bewoner ervan hebt u al lange tijd niet meer gezien.
 • U hebt een familielid die zijn huis onverantwoord vol zet met allerlei spullen.
 • U weet dat er in iemands huis heel veel afval ligt.
 • U hebt geprobeerd te praten met degene die overlast veroorzaakt of om wie u zich zorgen maakt, maar praten lukt niet en er gebeurt niets.

Privacy van de melder

Privacy van de melder

De wet biedt de mogelijkheid om ongevraagd hulp te bieden aan mensen die in een zorgwekkende situatie zijn en zelf geen contact met de hulpverlening zoeken. Als u dit wilt en bij ons aangeeft, komt de zorgmijder niet te weten wie melding heeft gedaan. De GGD noteert uw gegevens voor het geval er nog verdere informatie nodig is.

Wilt u melden of heeft u vragen? Contact opnemen