Uw dossier

Uw persoonlijke gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD Zuid Limburg van u heeft. Alleen de betrokken hulpverleners hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding. Als cliënt hebt u: 

  • recht op inzage en afschrift; u hebt het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in het medisch dossier.
  • recht op correctie en aanvulling; u hebt het recht om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • recht op overdracht; u hebt het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
  • recht op gegevenswissing; u hebt het recht om uw gegevens te laten wissen.
  • recht op beperking van de verwerking; u hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • recht op bezwaar; u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Soms kunnen wij niet volledig aan uw verzoek voldoen. Daar kunnen redenen voor zijn. Hierover wordt u in onze reactie op uw verzoek geïnformeerd. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt een verzoek omtrent uw dossier

U kunt met een online formulier een verzoek doen met betrekking tot uw dossier. Wij vragen u bij de aanvraag een kopie mee te sturen van uw identiteitsbewijs.  Wij vragen deze informatie, omdat wij uw identiteit moeten vaststellen voor het in behandeling kunnen nemen van uw verzoek. U hoeft niet alle informatie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt gebruik maken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid om niet-noodzakelijke informatie af te schermen alvorens u de kopie aan ons verstrekt. Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd. 

De GGD neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U ontvangt van de betrokken afdeling een bevestiging van uw aanvraag zodra het verzoek is ontvangen. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. U ontvangt onze reactie digitaal, tenzij u deze anders wenst te ontvangen. 

Behartigt u de belangen van iemand anders?

Behartigt u de belangen van iemand anders?

Behartigt u het belang van iemand anders en wilt u een verzoek doen ten aanzien van zijn of haar dossier? Maak voor het indienen van het verzoek gebruik van het online formulier verzoek omtrent een dossier van derden.

Wij vragen u bij de aanvraag kopieën mee te sturen van uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van degene waarop het verzoek betrekking heeft. Daarnaast vragen wij u de toestemmingsverklaring of een andere verklaring waaruit uw (wettelijke) vertegenwoordiging blijkt bij te voegen, zodat wij kunnen vaststellen of u bevoegd bent om het verzoek voor de derde te doen.

Wij vragen deze informatie, omdat wij uw identiteit moeten vaststellen voor het in behandeling kunnen nemen van het verzoek. U hoeft niet alle informatie van de identiteitsbewijzen mee te sturen. U kunt gebruik maken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid om niet-noodzakelijke informatie af te schermen alvorens de kopie aan ons te verstrekken. Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd.

Justitie hoeft geen toestemmingsverklaring en/of kopie identiteitsbewijs aan te leveren.

Hoelang bewaart de GGD uw dossier?

Hoelang bewaart de GGD uw dossier?

De GGD bewaart uw dossier niet langer dan wettelijk toegestaan is. De bewaartermijn kan verschillen per soort dossier. Hebt u hier vragen over neem dan contact met ons op.