U bevindt zich op:BurgersJeugd en gezinZorgen om uw kind

Zorgen om uw kind?

Sommige kinderen lopen meer risico op problemen met opgroeien dan andere. Een kind kan gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen hebben. Een kind kan ook last hebben van de omgeving waarin het opgroeit. Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u terecht bij het team JGZ van de GGD Zuid Limburg. Een jeugdarts of jeugdverpleegkundige probeert er dan samen met u achter te komen wat er precies met uw kind aan de hand is. Als dat nodig is, kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige u doorverwijzen voor extra onderzoek of passende hulp.

Bel of mail ons Contact

Als de leerkracht een probleem signaleert

Als de leerkracht een probleem signaleert

Soms is het ook de leerkracht op school die merkt dat er iets aan de hand is met een kind. De school kan dan het Knooppunt inschakelen, maar zal dat eerst met u overleggen. In dit team bespreekt de school met u en met professionals van jeugdhulporganisaties wat voor dit kind de beste aanpak is. Als dat nodig is, wordt daarna zo snel mogelijk de juiste hulp ingeschakeld.

Op middelbare scholen is de mentor degene die met u in gesprek gaat. Hij of zij wordt zo nodig ondersteund door de zorgcoördinator van school. Eventuele problemen en de beste aanpak ervan worden besproken in Ondersteuningsteams (OT) of Ondersteuningspreventieteams (OPT). Ook dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Hoe een zorgoverleg (zoals het Knooppunt, Ondersteuningsteam  of Ondersteuningspreventieteam) is samengesteld, verschilt per regio en per onderwijssector. In Zuid-Limburg zitten de volgende personen er in ieder geval in:

  • de zorgcoördinator van de school
  • de jeugdarts van het team JGZ van de GGD Zuid Limburg
  • de (school)maatschappelijk werker
  • de leerplichtambtenaar
  • de jeugdconsulent van de gemeente