U bevindt zich op:Burgers Seksuele gezondheid  Meisjesbesnijdenis: VGV

Preventie meisjesbesnijdenis

In Nederland is VGV (vrouwelijke genitale verminking), in tegenstelling tot jongensbesnijdenis, strafbaar als vorm van (kinder-)mishandeling. De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke taak in de preventie van VGV, het is een van de basistaken van de jeugdgezondheidszorg.

Om VGV te voorkomen gaan artsen en verpleegkundigen van de JGZ in gesprek met ouders om hen te wijzen op de ernst van de ingreep en de gevolgen voor hun dochter. Zij geven voorlichting over de Nederlandse wet inzake VGV en bij een dreigende VGV handelen zij volgens de stappen van de Meldcode .

Ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst, kunnen van de arts of verpleegkundige JGZ een verklaring tegen meisjesbesnijdenis krijgen. Daarmee kunnen zij hun familieleden in het buitenland informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis.

Waar kunt u terecht met vragen of zorgen?

Neem bij zorgen over een dreigende VGV contact op met de jeugdarts of verpleegkundige JGZ van de GGD, betrokken personen bij de school van het kind of Veilig Thuis. Vrouwen tot 24 jaar kunnen voor hulp en advies terecht bij Sense.