U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering scholenAdvisering Gezonde School

Advisering Gezonde School

Een gezonde leerling presteert beter. Net als een gezonde, fitte leerkracht. De Gezonde School-aanpak helpt onderwijsprofessionals om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. 

Wat houdt de Gezonde School-aanpak in?

De Gezonde School is een landelijke aanpak: de school werkt structureel en planmatig aan gezondheidsthema's zoals:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Roken, alcohol en drugs
 • Welbevinden
 • Relaties en seksualiteit
 • Milieu en natuur

Meedoen met uw school? Contact

Wat doet de GGD?

Wat doet de GGD?

De GGD adviseert scholen die willen werken aan het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde omgeving. De ondersteuning is gericht op de specifieke behoefte van de school en kan dus verschillen per school. U kunt bijvoorbeeld een gezond voedings- en beweegpatroon bij uw leerlingen stimuleren door:

 • te zorgen voor een duidelijk traktatiebeleid;
 • het aanbieden van groenten en fruit in de pauze;
 • te zorgen voor een gezond kantine-aanbod;
 • leerlingen te motiveren om met de fiets naar school te gaan;
 • leerlingen te stimuleren lid te worden van een sportvereniging.

De Gezonde School-adviseurs bieden u gedurende het hele traject begeleiding en ondersteuning. Deze adviseur is werkzaam bij de GGD of bij een van onze kernpartners. Afhankelijk van het thema werken we samen met andere landelijke en regionale preventie- en zorgpartners.

Vragen waarmee de GGD u kan helpen

Vragen waarmee de GGD u kan helpen

Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met de GGD:

 • Sluit ons protocol tegen pesten aan op de praktijk?
 • Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij activiteiten?
 • Hoe kunnen we het beste werken aan het thema ‘relaties en seksualiteit’?
 • We willen graag dat kinderen gezond trakteren. Hoe pakken we dat aan?
 • Hoe krijgen we het vignet Gezonde School?

Vignet Gezonde School

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Op de website www.gezondeschool.nl vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet en de mogelijke thema's.

Benieuwd welke scholen het vignet al hebben behaald?  

Gezonde School-adviseurs

Gezonde School-adviseurs

Elke school of gemeente heeft één vaste contactpersoon voor alle vragen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie: de Gezonde School-adviseur. Neem voor advies op maat gerust contact met hem of haar op.

U kunt ook mailen naar: gezondeschool@ggdzl.nl.

Gezonde school activiteiten

Gezonde school activiteiten

We hebben voor u een overzicht gemaakt van mogelijke activiteiten en interventies per thema, landelijk en regionaal. Dit zal nooit volledig kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de interventie ligt bij de interventie-eigenaar. Eventuele kosten zijn voor de school zelf.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

3 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Gezonde School, voor het primair en voortgezet onderwijs.

  Primair onderwijs

  Voortgezet onderwijs

  Aanmelden?

  Stuur een e-mail naar: