U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekeneuPrevent Senior Friendly Communities

Euregionaal Project euPrevent Senior Friendly Communities

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven! Dit is de kernboodschap van het project 'euPrevent Senior Friendly Communities'.

'Live safely, enjoy life, stay involved'

In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten: Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusie vriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Stichting euPrevent | EMR

Het project 'euPrevent Senior Friendly Communities' valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent | EMR. De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Universiteit Maastricht is de Lead partner van het project 'euPrevent Senior Friendly Communities'. De betrokken partnerorganisaties zijn: 

  • Burgerkracht Limburg (NL)
  • Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
  • Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège (BE)
  • Kreis Heinsberg -Gesundheitsamt/Stabsstelle für demografischen Wandel und Sozialplanung (DE)
  • Limburgs Gezondheidsoverleg (LOGO) (BE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (BE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • Stichting euPrevent|EMR (NL)

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD Zuid Limburg maakt onderdeel uit van het Stichtingsbestuur van euPrevent. Deze samenwerking sluit aan bij de de missie en de visie van de GGD Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg heeft een adviserende rol in het project 'euPrevent Senior Friendly Communities'; ze  is verantwoordelijk voor de ondersteuning van Promotie en Communicatieactiviteiten.

Financiering

Financiering

Het project 'euPrevent Senior Friendly Communities' wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de partners een eigen bijdrage.

De looptijd van het project

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.