U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  Groen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen

Groen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen

Een groene leefomgeving, met bomen, gras en/of struiken, maakt het wonen in die omgeving aantrekkelijker èn gezonder. Groen heeft een belangrijke positieve invloed op de gezondheid van mensen via verschillende mechanismen. Groen heeft een positief effect op het herstel van stress, zet aan tot bewegen en kan leiden tot ontmoeting tussen mensen. Deze positieve effecten gelden voor alle mensen, maar zeer waarschijnlijk meer voor mensen in buurten met een lagere sociaaleconomische status.

In dit onderzoeksproject worden twee buurten in Maastricht geselecteerd. De huidige groensituatie in deze buurten wordt in detail in kaart gebracht en daarnaast wordt geïnventariseerd wat de wensen van kinderen en ouderen zijn ten aanzien van dit groen. Op basis hiervan wordt een groenontwerp voor beide buurten opgesteld en ‘doorgerekend’ met het model ‘EcoMATCH’ van International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS). Met dit model kunnen de baten van groen in de wijk voor gezondheid worden berekend.

De samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners

De deelnemende partijen in de samenwerking zijn de Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht en GGD Zuid Limburg. De uitvoering wordt gedaan door de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg.

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD, unit Medische Milieukunde, voert het onderzoek uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking ICIS; een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht.

Looptijd en fasering

Looptijd en fasering

Het project loopt van september 2018 tot en met mei 2019.

Financiering

Financiering

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.

Contact

Contact

Sandra Akkermans, milieugezondheidkundige

088 - 880 5131

Maandag, woensdag en donderdag