U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenGroen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen

Groen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen

GGD Zuid Limburg en ICIS Maastricht University hebben onderzocht wat de invloed is van 'groen in de buurt' op de gezondheid van de bewoners. De resutaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport 'Groen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen'(PDF, 12 MB).

ICIS (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development) is een onderzoeksinstituut van Universiteit Maastricht.  

Het onderzoek

Een groene leefomgeving, met bomen, gras en/of struiken, maakt het wonen in die omgeving aantrekkelijker èn gezonder. Groen heeft een belangrijke positieve invloed op de gezondheid van mensen via verschillende mechanismen. Groen heeft een positief effect op het herstel van stress, zet aan tot bewegen en kan leiden tot ontmoeting tussen mensen. Deze positieve effecten gelden voor alle mensen, maar zeer waarschijnlijk meer voor mensen in buurten met een lagere sociaaleconomische status.

In dit onderzoek werden twee buurten in Maastricht geselecteerd. Gekozen is voor twee buurten die laag scoren op de thema’s economische status en gezondheid van de bewoners, en die verschillen voor wat betreft de hoeveelheid groen in de buurt. De onderzochte buurten zijn Wittevrouwenveld (relatief weinig groen) en Pottenberg (relatief veel groen). In beide buurten hebben buurtwandelingen en ontwerpsessies plaatsgevonden met kinderen en ouderen. 

De deelnemers is gevraagd hoe het groen in de buurt veranderd kan worden, zodat ze het groen intensiever zouden gebruiken. Met het computermodel EcoMATCH zijn de gezondheidsbaten- en lasten van hun ontwerp doorgerekend. Vervolgens zijn deze in een tweede bijeenkomst besproken met de kinderen en ouderen, waarbij ze de gelegenheid kregen om hun ontwerp aan te passen. Tijdens deze bijeenkomst is ook een peiling gedaan naar de mate van het gebruik van het groen, zowel voor de bestaande groensituatie als voor hun nieuwe groenontwerp.

Volgens de modelinschattingen leiden de ontwerpen tot een kleine toename van het actief transport (wandelen), toename van de verkoeling in één buurt (Wittevrouwenveld) en een kleine toename van de sociale onveiligheid in de andere buurt (Pottenberg). 

De deelnemers gaven aan dat wanneer hun groenontwerpen en daaruit gedestilleerde ontwerpprincipes worden toegepast, ze zeker verwachten meer gebruik te maken van het groen voor bewegen, ontmoeten en ontspannen.

De samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg in samenwerking met de Gemeente Maastricht.

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD, unit Medische Milieukunde, heeft het onderzoek uitgevoerd samen met ICIS; een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht.

Looptijd en fasering

Looptijd en fasering

Het project is uitgevoerd in de periode van september 2018 tot en met september 2019..

Financiering

Financiering

Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheidheid.

Contact

Contact

Sandra Akkermans, milieugezondheidkundige

088 - 880 5131

Maandag, woensdag en donderdag

Contactformulier