U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenBestrijding infectieziekten

Bestrijding infectieziekten

Bij de GGD Zuid Limburg werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de infectieziektebestrijding. De medewerkers infectieziekten houden zich bezig met het signaleren, opsporen, bestrijden en voorkomen van infectieziekten.

Wat doet de unit infectieziektebestrijding?

Wat doet de unit infectieziektebestrijding?

Als het gaat om een individuele patiënt met een infectieziekte:

  • gaan we op zoek naar de bron van de ziekte: brononderzoek.
  • brengen we in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad: contactonderzoek. 
  • adviseren we (huis)artsen over welke onderzoeken zij kunnen (laten) doen om de verwekker van de infectie te achterhalen. Soms doen we dat onderzoek zelf.
  • geven we voorlichting en beantwoorden we vragen, eventueel op locatie.

Bij een uitbraak van een infectieziekte coördineert de GGD de uitvoering van de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Naast de bestrijding van infectieziekten voorzien we ketenpartners van informatie via (nieuws)brieven en voeren we surveillance-onderzoek uit. Onderzoek geeft ons inzicht in het aantal infectieziekten en de veranderingen hierin, zodat er tijdig bestrijdingsmaatregelen kunnen worden genomen. Dat doen we zowel regionaal als landelijk en internationaal.

Wanneer neemt u contact op met de GGD?

Wanneer neemt u contact op met de GGD?

Als u als arts of medisch microbioloog  een ziekte vaststelt waarvoor een meldingsplicht geldt, moet u dat melden aan de GGD:

  • Als u werkt in een zorginstelling en er zijn binnen uw instelling 2 of meer patiënten met een zelfde ziektebeeld, waarbij het zou kunnen gaan om een infectieziekte, moet u dat melden. 
  • Als u werkt in de kinderopvang of op een school en er zijn binnen uw instelling 2 of meer kinderen met een zelfde ziektebeeld waarbij het zou kunnen gaan om een infectieziekte, moet u dat melden.
  • Wanneer er vragen zijn of onrust is rondom een infectieziekte onder bewoners, ouders of personeel kunt u ons om ondersteuning vragen.
  • Als u als professional behoefte heeft aan intercollegiaal overleg over infectieziekten kunt u contact met ons opnemen. 

Bel voor meer informatie Contact