U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenOndertunneling A2 Maastricht

Ondertunneling A2 Maastricht en gebiedsontwikkeling Groene Loper

Om de bereikbaarheid van de stad, de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid van Maastricht 0ost te verbeteren, is de A2 in Maastricht onder de grond verdwenen. Dit project startte in 2009 en in december 2016 gingen de tunnels open.
Nu rijdt 80% van het verkeer ondergronds en dat levert een aantal voordelen op:

  • De wijken langs de A2 hebben nu geen last meer van de enorme verkeersstroom;
  • Bovenop de tunnel is ruimte ontstaan voor een gezonde en duurzame leefomgeving; het maaiveld is vanaf 2017 letterlijk vrijgemaakt voor een gebiedsontwikkeling met een Gezonde Groene Loper.

Eén van de doelen van het project A2 Maastricht is om de aangrenzende wijken weer met elkaar te verbinden. Niet alleen door wegen en groeninrichting, maar ook door samenwerking op sociaal-maatschappelijk gebied.

De GGD adviseert

De medisch milieukundigen van de GGD Zuid Limburg hebben tijdens de bouw van de A2-tunnel de risico's voor de volksgezondheid in de gaten gehouden. Zij adviseerden de projectorganisatie en omwonenden over maatregelen die ze konden nemen om deze risico's zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken. De rol van de GGD is met het project mee veranderd. Nu wordt door de GGD meegedacht over hoe het gebied boven op de tunnel, de Gezonde Groene Loper, positief kan bijdragen aan de gezondheid van mensen in Maastricht-Oost.

De opdrachtgever en de samenwerkingspartners

De GGD Zuid Limburg werkt in dit project samen met het Projectbureau A2 Maastricht; opdrachtgever voor het project A2 Maastricht. Hierin zijn vier overheden vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen.

De looptijd van het project

De GGD Zuid Limburg is vanaf 2009 betrokken bij het project A2 Maastricht. Tot 2017 betrof de advisering voornamelijk milieugezondheidskundige aspecten die te maken hadden met de fysieke bouw van de A2-tunnel. Vanaf 2017 is de GGD partner in het proces om van de Groene Loper een Gezonde Groene Loper te maken.

Contact

Contact

Sandra Akkermans, milieugezondheidkundige

088 - 880 5131

Maandag, woensdag en donderdag

Contactformulier