U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  NIEZT

Niezt

In het project “Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis (NIEZT)” gaan ervaringsdeskundigen uit verschillende zorgsectoren in Limburg en Noord-Brabant op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek over infectiepreventie. Infectiepreventie is een belangrijke manier om het toenemende maatschappelijke probleem van (verspreiding van) antibioticaresistentie tegen te gaan. GGD Zuid Limburg is daarom actief betrokken bij het Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK (LINK).

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De unit Infectieziektebestrijding gaat belemmerende- en helpende factoren in kaart brengen voor het verbeteren van infectiepreventie in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, de eerste lijn en de veterinaire sector: de Do’s and Dont’s bij infectiepreventie.

Door te weten waar de kansen en de belemmeringen voor infectiepreventie liggen, kunnen we met  toekomstige verbeteracties daarop inspelen. Toekomstige interventies zullen zo een grotere kans van slagen hebben. Bijvoorbeeld: in de zorg wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van handhygiëne, maar tegelijkertijd zijn geen voorzieningen aanwezig om handen te wassen: de interventie is dan niet effectief. Door het uitvoeren van dit ‘needs assessment’ in de verschillende sectoren komt ook de samenhang tussen de sectoren in beeld.

De opdrachtgevers en de samenwerkingspartners

De opdrachtgevers en de samenwerkingspartners

GGD Zuid Limburg heeft de subsidie aangevraagd. De projectgroep bestaat daarnaast uit medewerkers van de volgende organisaties: RIVM/LCI, Maastricht UMC+, Vilans, GGD Limburg-Noord, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant.

De looptijd van het project

De looptijd van het project

Oktober 2018 tot mei 2020.

Financiering

Financiering

Het NIEZT project wordt gefinancierd vanuit een aanvullende subsidie voor de antibioticaresistentie zorgnetwerken door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

Wilt u meer weten?

Mitch van Hensbergen, promovendus unit Infectieziektebestrijding

088 - 880 54 07