U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoeken 22 wekenprik

22 wekenprik - kinkhoestvaccinatie

Sinds december 2019 is de 22 wekenprik, een kinkhoestvaccinatie, voor alle zwangere vrouwen in Nederland beschikbaar. Het halen van de 22 wekenprik is vrijwillig, u maakt zelf de keuze om de prik wel of juist niet te halen.

Het onderzoek

In de periode van september 2021 tot mei 2022 voert de GGD Zuid Limburg een vragenlijstonderzoek uit over de 22 wekenprik. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende GGD’en en jeugdgezondheidsorganisaties. Naast GGD Zuid Limburg doet ook GGD Hollands Noorden mee.

Hoe maken vrouwen de afweging om wel of niet de 22 wekenprik te halen?

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe zwangere vrouwen de afweging maken om de 22 wekenprik wel of juist niet te halen. Welke informatie ontvangen zwangere vrouwen graag over vaccinaties? En hoe ervaren zij onze zorg?
Met de informatie uit het onderzoek gaan wij aan de slag om de informatie en zorg aan zwangere vrouwen nog verder te verbeteren.  

Vragenlijst

Helpt u ons door onze vragenlijst in te vullen? Alvast hartelijk dank!

Informatiebrief vragenlijst verloskundige zorgprofessionals

Verloskundige zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij de besluiten die zwangere vrouwen maken over maternale vaccinaties. Middels vragenlijsten onder verloskundige zorgprofessionals willen we onderzoeken hoe verloskundige zorgverleners denken over de maternale kinkhoestvaccinatie en het bespreken van deze vaccinatie met zwangere vrouwen. Meer informatie over het onderzoek vind u in de informatiebrief.

Meer informatie en contact

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over dit onderzoek? Stuur een bericht naar:

veja.widdershoven@ggdzl.nl

Heeft u vragen over de 22 wekenprik? Kijk op www.22wekenprik.nl