U bevindt zich op:Over de GGDAfdelingenSeksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu

Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu

Midden in de maatschappij

'Het werkveld van de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu is heel divers, maar er is één ding wat voor al onze professionals geldt: ze staan midden in de maatschappij.

De sociaal verpleegkundigen van de unit Seksuele Gezondheid zien jaarlijks duizenden jongeren die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of die vragen hebben over seksualiteit. Ze gaan ook naar groepen toe die meer dan anderen risico lopen op soa om voorlichting te geven en te testen.

De inspecteurs van onze unit Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio’s,  seks-inrichtingen en asielzoekerscentra in onze regio. Verder voeren ze, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, toezicht uit op Wmo-zorgaanbieders. Ze kijken niet alleen naar hygiëne, maar ook naar de veiligheid van ruimtes en materialen en de werkwijze. Bij kindercentra is het bijvoorbeeld heel belangrijk om ook te kijken naar de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan. Voldoet een kindercentrum niet aan wat de wet voorschrijft, dan rapporteert onze inspecteur dit aan de gemeente, zodat deze maatregelen kan nemen. In zeer ernstige situaties is zelfs sluiting mogelijk.

Een groot aantal infectieziekten (waaronder tuberculose, Q-koorts, hepatitis A en legionella) moet worden gemeld bij de GGD, zodat de bron van besmetting kan worden achterhaald en er - als dat nodig is - maatregelen kunnen worden genomen om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te beschermen. Ook moeten meerdere gevallen van een infectieziekte binnen een instelling worden gemeld. Als bijvoorbeeld in een verzorgingshuis veel ouderen buikgriep hebben, kunnen medewerkers van de unit Infectieziektebestrijding de leiding adviseren over wat ze kunnen doen om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden.

De medewerkers van onze unit Medische Milieukunde informeren en adviseren gemeenten en inwoners over de gezondheidseffecten en -risico’s van de leefomgeving waarin ze wonen, werken en recreëren. Het voorkomen en beperken van blootstelling aan schadelijke milieufactoren behoort tot een van de kerntaken. Dit doen ze op een breed scala aan thema’s waaronder binnenmilieu, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, geluidoverlast, en ook in het kader van de Omgevingswet en ruimtelijke inrichting. Daarnaast voeren ze taken uit op het gebied van nazorg bij incidenten met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld na milieu-incidenten.

Contact

Contact

Afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu

088 - 880 5070

Telefonisch: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Locaties