U bevindt zich op:BurgersJeugd en gezinGezondheidsonderzoeken

Gezondheidsonderzoeken

Het team JGZ nodigt uw kind op verschillende momenten uit voor een gezondheidsonderzoek: als uw kind ongeveer 5 jaar is, als het ongeveer 10 jaar is en in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. We kijken dan samen met u en uw kind naar hoe uw kind zich ontwikkelt en in zijn vel zit. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor hoe het thuis gaat. Maar ook voor hoe het gaat op school en in de wijk. Samen kijken we naar wat goed gaat en wat beter kan. Natuurlijk maken we ook tijd voor uw vragen en zorgen.

Bel of mail ons Contact

Gezondheidsonderzoek 5 jaar

Gezondheidsonderzoek 5 jaar

Als uw zoon of dochter 5 jaar is, komt u samen met uw kind bij het team JGZ van de GGD Zuid Limburg. Dit onderzoek vindt op een JGZ-locatie in uw gemeente plaats. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind, en controleert zijn ogen en oren. Aan de hand van de vragenlijst die u vóór het onderzoek hebt ingevuld, bespreekt zij/hij met u de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: contact met vriendjes en vriendinnetjes, concentratie en lekker in je vel zitten. Als u vragen hebt of zich zorgen maakt om uw kind, kunt u hier met de jeugdverpleegkundige over praten.

We zoeken samen naar een oplossing

Zijn er na dit onderzoek vragen of is er zorg nodig? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Soms is extra onderzoek nodig. We maken dan een nieuwe afspraak. De jeugdverpleegkundige kan ook zelf lichte hulp bieden of doorverwijzen naar de jeugdarts, huisarts of een andere organisatie.

Bespreking met de leerkracht

Het onderzoek kan informatie opleveren die belangrijk is voor de leerkracht van uw kind. Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat uw kind moeite heeft met concentreren. Wij bespreken dit met de leerkracht. We kunnen dan ook tips geven. Dit doen we alleen als u hier toestemming voor hebt gegeven.

Vóór het onderzoek nodigen we de leerkracht uit om informatie over uw kind met de jeugdverpleegkundige te delen. De leerkracht kent het kind meestal goed en kan prima aangeven hoe uw zoon of dochter zich op school ontwikkelt. En waar we eventueel op moeten letten. Als er bijzonderheden zijn, heeft de leerkracht deze eerder al met u besproken.

Gezondheidsonderzoek 10 jaar

Gezondheidsonderzoek 10 jaar

Als uw kind 10 of 11 jaar is, komt het voor een kort onderzoek bij de doktersassistent. Dit onderzoek vindt op school plaats.

De doktersassistent meet en weegt uw kind. Deze gegevens én uw antwoorden op de vooraf ingevulde vragenlijst gebruiken we om te beoordelen of er extra onderzoek nodig is. In deze vragenlijst kunt u ook zelf aangeven of u een afspraak wilt maken met het team JGZ. We vragen ook aan de leerkracht van uw kind of er bijzonderheden zijn. Als er bijzonderheden zijn, heeft de leerkracht deze eerder al met u besproken. Wilt u niet dat uw kind meedoet aan dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Extra onderzoek nodig? 

Als we uw kind naar aanleiding van het onderzoek nog een keer willen zien ontvangt u hiervan bericht via Mijn Kinddossier.

Gezondheidsonderzoek 2e jaar voortgezet onderwijs: voor ouders

Gezondheidsonderzoek 2e jaar voortgezet onderwijs: voor ouders

Alle kinderen die in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs zitten, worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Dit onderzoek vindt plaats op school, zonder ouder(s)/verzorger(s).

Inhoud onderzoek

De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en kijkt naar de gezondheid, groei en ontwikkeling. Ook wordt de vragenlijst die uw kind vóór het onderzoek (digitaal) heeft ingevuld besproken. In de vragenlijst komen vragen aan bod over het gezin, de gezondheid, gemoedstoestand en ontwikkeling, leefstijl, seksuele gezondheid & ontwikkeling en omgeving. Als het nodig is, wordt op bepaalde onderwerpen wat dieper ingegaan. Heeft uw kind vragen of maakt hij/zij zich zorgen? Dan kan uw kind hier met de jeugdverpleegkundige over praten. Heeft u vragen of zorgen? Dan kunt u dit via de contactgegevens in de uitnodigingsbrief kenbaar maken en dan neemt een jeugdverpleegkundige contact met u op.

Privacy (AVG)

De antwoorden op de vragen zijn vertrouwelijk en kunnen alléén ingezien worden door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. School kan deze niet inzien. Nadat het gezondheidsonderzoek heeft plaatsgevonden wordt er niet standaard contact met u opgenomen door de jeugdverpleegkundige. Mocht toch vragen hebben, kunt u samen met uw kind contact opnemen met de jeugdverpleegkundige, middels de contactgegevens in de uitnodigingsbrief.

We zoeken samen naar een oplossing

Zijn er na dit onderzoek vragen of is er zorg nodig? Dan zoeken we samen met u en uw kind naar een oplossing. Soms is extra onderzoek nodig. We maken dan een nieuwe afspraak. De jeugdverpleegkundige kan ook een jeugdarts betrekken om door te verwijzen naar de huisarts of een andere organisatie.

Nabespreking met de mentor

Het onderzoek kan informatie opleveren die belangrijk is voor de leerkracht of mentor van uw kind. Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat uw zoon of dochter moeite heeft met concentreren. Wij bespreken dit met de mentor. We kunnen hem/haar dan ook tips geven. Dit doen we alleen als uw kind in samenspraak met u hier toestemming voor heeft gegeven.

Gezondheidsonderzoek 2e jaar voortgezet onderwijs: voor jongeren

Gezondheidsonderzoek 2e jaar voortgezet onderwijs: voor jongeren

Alle kinderen die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten, worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Dit onderzoek vindt plaats op school. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn er niet bij.

Inhoud onderzoek

De jeugdverpleegkundige meet en weegt je en kijkt naar je gezondheid, groei en ontwikkeling. Samen bespreken jullie de vragenlijst die je vóór het onderzoek digitaal hebt ingevuld. In de vragenlijst komen vragen aan bod over jouw gezin, gezondheid, gemoedstoestand en ontwikkeling, leefstijl, seksuele gezondheid & ontwikkeling en omgeving. Als het nodig is, gaan jullie op bepaalde onderwerpen wat dieper in. Heb je vragen of maak je je zorgen? Dan kun je hier met de jeugdverpleegkundige over praten. Als een ouder/verzorger zorgen heeft dan kan dit via de contactgegevens in de uitnodigingsbrief kenbaar gemaakt worden en wordt er telefonisch contact opgenomen door een jeugdverpleegkundige.

Privacy (AVG)

De antwoorden op de vragen zijn vertrouwelijk en kunnen alléén ingezien worden door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. School kan deze niet inzien. Nadat het gezondheidsonderzoek heeft plaatsgevonden wordt er niet standaard contact met je ouder(s)/verzorger(s)  opgenomen door de jeugdverpleegkundige. Mochten zij toch vragen hebben, kunnen je ouder(s)/verzorger(s)  samen met jou contact opnemen met de jeugdverpleegkundige, middels de contactgegevens in de uitnodigingsbrief.

We zoeken samen naar een oplossing

Zijn er na dit onderzoek vragen of is er zorg nodig? Dan zoeken we samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) naar een oplossing. Soms is extra onderzoek nodig. We maken dan een nieuwe afspraak. De jeugdverpleegkundige kan ook een jeugdarts betrekken om door te verwijzen naar de huisarts of een andere organisatie.

Nabespreking met de mentor

Het onderzoek kan informatie opleveren die belangrijk is voor je leerkracht of mentor. Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat je moeite hebt met concentreren. Wij bespreken dit met de mentor. We kunnen hem/haar dan ook tips geven. Dit doen we alleen als jij en je ouder(s)/verzorger(s) hier toestemming voor hebben gegeven.

Gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs

Gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs

Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, komt het verschillende keren voor een gezondheidsonderzoek bij het team JGZ van de GGD Zuid Limburg. Uw kind komt misschien ook al bij een medisch specialist of een andere organisatie. Toch is het belangrijk dat ook de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de JGZ uw kind ziet. Want de JGZ kijkt naar alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind. Met een goed overzicht van alle zorg die uw kind krijgt, kan de JGZ u en school goed adviseren. En u ondersteunen, zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Hoe gaat het onderzoek?

U komt samen met uw zoon of dochter bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Zij/hij kijkt naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Zij/hij meet en weegt uw kind, controleert zijn ogen en oren en let op hoe uw kind praat. Samen bespreekt u de vragenlijst die u vóór het onderzoek hebt ingevuld. Deze vragenlijst zit bij de uitnodiging voor het onderzoek. Als dat nodig is, gaat u op bepaalde onderwerpen wat dieper in. Hebt u vragen of maakt u zich zorgen? Dan kunt u hier met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige over praten. 

We zoeken samen naar een oplossing

Zijn er na dit onderzoek vragen of is er zorg nodig? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Soms is extra onderzoek nodig. We maken dan een nieuwe afspraak. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook doorverwijzen naar de huisarts of een andere organisatie. 

Jeugdarts in Commissie voor Begeleiding

De jeugdarts zit ook in de Commissie van Begeleiding(CvB) of het Zorgadviesteam (ZAT) van de school van uw kind. Hier denkt zij/hij mee over het ontwikkelingsperspectief (OPP) dat de school voor uw kind moet opstellen. In het OPP staan het verwachte uitstroomniveau van het kind en de onderwijsdoelen die daarbij horen. Om een goed ontwikkelingsperspectief op te stellen kan informatie nodig zijn van de specialisten die uw kind behandelen. Deze informatie vragen we alleen met uw toestemming op.