U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenInfectieziekten op school of kinderopvang

Infectieziekten op school of kinderopvang

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid moet het hoofd van een instelling de GGD inlichten als er een ongewoon hoog aantal zieken is. Ook voor scholen en kinderopvangcentra geldt deze verplichting. In de praktijk kan, in overleg met het hoofd, ook een leerkracht of leid(st)er van een groep een melding doen.

Wanneer moet ik een ziekte melden?

Neem contact op met de GGD als er sprake is van een (verhoogd) aantal zieken met een aandoening die vermoedelijk besmettelijk is. Het gaat om de volgende aandoeningen:

  • Maag- en darmklachten: braken en/of diarree;
  • Huiduitslag; bijvoorbeeld  vlekjesziekten of krentenbaard;
  • Schurft: de Latijnse naam is scabiës;
  • Overige ernstige aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn:  bijvoorbeeld geelzucht of hersenvliesontsteking.

Als u werkt met kleine kinderen kunt u in aanraking komen met besmettelijke (kinder)ziekten. Wees hier alert op als u zwanger bent: overleg bij twijfel met de bedrijfsarts of de GGD.
Om medewerkers te informeren over wat zij moeten doen, kunt u het Informatieblad infectieziekten op school of kinderopvang gebruiken; bijvoorbeeld door het op te hangen in de kantoorruimten van de school of kinderopvang.

Infectieziekten melden Contact

Wat doet de GGD?

Wat doet de GGD?

De GGD onderzoekt wat de mogelijke oorzaak is van het verhoogd aantal zieken. Meestal zullen we adviseren om één of meer kinderen naar een huisarts te laten gaan voor het stellen van een diagnose of nemen we contact op met de huisarts of specialist. Alles gebeurt in overleg met de instelling en de ouders. Op basis hiervan verstrekken wij informatie, geven wij hygiëneadviezen en/of nemen andere maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

Deurbriefjes infectieziekten

Deurbriefjes infectieziekten

Om ouders, verzorgers en bezoekers goed te informeren, bieden wij u een aantal deurbriefjes aan. Daarop staat een korte uitleg over de ziekte, wat ouders moeten doen en of thuisblijven wel of niet zinvol is. Wanneer een infectieziekte heerst, kunt u dit briefje ophangen.

De deurbriefjes zijn als pdf-bestand beschikbaar.

Actuele informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen

Actuele informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen

De voormalige scholenklappers waarin onder andere informatie stond over infectieziekten, kunnen verouderde informatie bevatten. Actuele informatie vindt u op de website van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid:

KIDDI-app

KIDDI-app

Ziet u de informatie liever op uw smartphone of tablet? Download de KIDDI-app voor kinderopvang! Met deze app heeft u altijd de juiste informatie rondom infectieziekten en hygiëne aspecten bij u. De app is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store (Android).