U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensInformatierecht hulpvraag en behandeling

Hulpvraag en behandeling

U hebt recht op duidelijke informatie van uw hulpverlener over uw hulpvraag, het onderzoek en de behandeling. Met deze informatie kunt u besluiten of u wel of niet voor behandeling kiest.

U hebt het recht om te weten:

  • hoe de behandeling gaat verlopen;
  • wat de gevolgen kunnen zijn;
  • welke risico’s eraan verbonden zijn;
  • welke andere behandelingsmogelijkheden er zijn.

Wat kunt u zelf bijdragen aan een goede behandeling?

Wat kunt u zelf bijdragen aan een goede behandeling?

Informeer uw hulpverlener duidelijk en volledig. Alleen zo kan deze bij u de juiste diagnose stellen en u zo goed mogelijk behandelen. Volg de adviezen van de hulpverlener op (binnen redelijke grenzen).

Toestemming voor behandeling

Toestemming voor behandeling

De hulpverlener zal bij een ingrijpende behandeling uitdrukkelijk om uw toestemming vragen, zo nodig schriftelijk.

Als u eenmaal onder behandeling bent, vraagt de hulpverlener niet steeds om uw toestemming. Hij of zij gaat uit van uw goedkeuring, behalve als u zelf nadrukkelijk anders aangeeft. In acute situaties mag en moet de hulpverlener wel zonder uw toestemming handelen.