U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenVaccinatiebereidheid mpox

Onderzoek mpox - behoeftepeiling

In mei 2022 was er in Nederland en andere landen een uitbraak van Monkeypox (mpox). Nederland is toen gestart met het aanbieden van preventieve vaccinatie tegen mpox. Preventie betekent het voorkomen van mpox. Het aantal mensen dat mpox krijgt is na de 2022 uitbraak sterk afgenomen. Bescherming tegen mpox is mogelijk, bijvoorbeeld met een preventieve vaccinatie. Mensen kunnen een vaccin via de GGD krijgen. Met dit vervolg onderzoek willen we jouw behoeften rondom mpox met betrekking tot preventie, informatie en zorg in kaart brengen.

Het onderzoek

Het onderzoek is opgezet door GGD Zuid Limburg, GGD Amsterdam, RIVM, Soa Aids Nederland en Universiteit Maastricht. Dit onderzoek wordt ondersteund door lokale, landelijke en internationale partners. 

Voordat je beslist of je mee wilt doen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als je vragen hebt. Dat kan door een e-mail te sturen naar onderzoek@ggdzl.nl.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van wat mensen zelf vinden van:

  1. Preventie, informatie en zorg op het gebied van mpox.
  2. Factoren die daarmee samenhangen.

Wat houdt meedoen in?

Wat houdt meedoen in?

Meedoen aan dit onderzoek betekent dat je een vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden op de vragenlijst worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Je antwoorden zijn niet herleidbaar tot jou, we vragen niet naar je naam of andere persoonsgegevens.

Deelname is vrijwillig

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je niet wilt meedoen, zal dit op geen enkele manier invloed hebben op de zorg die je van de GGD of elders ontvangt.

Toestemming

Als je meedoet aan het onderzoek, vragen wij je om toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek, het opslaan en gebruik van jouw gegevens voor dit onderzoek en de koppeling met het voorgaande onderzoek.

Indien je geen toestemming geeft, kun je helaas niet deelnemen aan dit onderzoek. De GGD voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

De datamanager heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Je ingevulde vragenlijstgegevens worden voorzien van een code om je privacy te beschermen. Bij het analyseren en rapporteren wordt je e-mailadres verwijderd nadat de code is gekoppeld aan de vragenlijstgegevens.
Bij het analyseren en rapporteren van het onderzoek zijn jouw gegevens dus niet tot jou te herleiden

Eventueel vervolgonderzoek naar mpox

Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven of je wel of niet benaderd wil worden voor vervolgonderzoek. Je kunt voor afmelding ook een email sturen naar onderzoek@ggdzl.nl.

Resultaten vorige vragenlijst

Resultaten vorige vragenlijst

De uitkomsten van het vorige onderzoek hebben er o.a. voor gezorgd dat:

  • Het belang van eenduidige en niet stigmatiserende communicatie rondom mpox voor professionals benadrukt is.
  • Mensen zich nu zelf kunnen aanmelden voor vaccinatie bij de GGD.
  • Er snellere en heldere landelijke procedures kwamen rondom mpox preventie en zorg.
  • Aanbevelingen van mensen die de vragenlijst invulden, direct naar de professionals van GGD, beleid en overheid werden gecommuniceerd.

Resultaten 

Ter info

Op dit moment wordt net als in 2022 vaccinatie tegen mpox aangeboden.

GGD Zuid Limburg deed in 2022 samen met Soa Aids Nederland, RIVM, GGD Amsterdam en Universiteit Maastricht onderzoek naar de behoeften en wensen rondom de vaccinatie tegen deze infectie. Met de uitkomsten van dit onderzoek is het aanbod, de zorg en informatie over de mpox-vaccinatie verbeterd en toegankelijker gemaakt.

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Bij het analyseren en rapporteren van het onderzoek zijn je gegevens niet tot jou te herleiden. Je gegevens worden in een beveiligde opslagruimte bewaard voor de gangbare termijn van 15 jaar.

Indien je wenst dat je onderzoeksgegevens verwijderd worden, kan dat; het kan niet indien je geen emailadres opgeeft en kan ook niet na codering van de gegevens, omdat de gegevens dan niet herleidbaar zijn voor de datamanager.

De Medisch Ethische toetsingscommissie van Maastricht University heeft een Niet-WMO verklaring voor dit onderzoek afgegeven (dd 30/6/22) nummer METC 2022-3324.

Meer informatie en contact

Meer informatie en contact

Bij vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoeker via onderzoek@ggdzl.nl. Verwijs daarbij naar het mpox survey team.

Actuele informatie over mpox is te vinden op de website van het RIVM.

Bekijk ook Mantotman.nl voor meer informatie en advies om je seksleven gezond te houden.