U bevindt zich op:BurgersInfectieziekten en hygiëne Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Mensen en dieren kunnen ziek worden als bacteriën een infectie veroorzaken. Soms zijn bepaalde middelen, antibiotica, nodig om de infectie te bestrijden. Maar bij teveel of onnodig gebruik, bijvoorbeeld bij griep, gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het antibioticum geen effect meer. De bacteriën zijn dan ‘resistent tegen antibiotica’.

Als bacteriën niet goed meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we ze Bijzonder Resistente Micro-Organismen, ofwel BRMO bijzonder resistente micro-organismen. Bekijk deze film (RIVM) waarin patiënten vertellen over hun ervaring met BRMO. De film is via ondertiteling in meerdere talen beschikbaar. 

Waarom is antibioticaresistentie gevaarlijk?

Waarom is antibioticaresistentie gevaarlijk?

Als de antibioticaresistentie toeneemt, zijn infecties door bacteriën in de toekomst minder goed te behandelen. Blaasontstekingen en huidinfecties kunnen dan moeilijk of niet meer behandeld worden; ze kunnen zelfs levensbedreigend worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet antibioticaresistentie als één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van de toekomst.

Kun je besmet worden met resistente bacteriën?

Kun je besmet worden met resistente bacteriën?

Resistente bacteriën kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Bijvoorbeeld  door direct contact met mensen of dieren die een resistente bacterie bij zich dragen, in zorginstellingen of op een buitenlandse reis. Ook voedsel kan zorgen voor besmetting, zoals het eten van vlees dat onvoldoende verhit is; het is heel belangrijk om vlees voldoende te verhitten. Goed je handen wassen, zeker na toiletbezoek en voor het eten, vermindert de kans dat je resistente bacteriën bij je draagt.
 

Wat doet GGD Zuid Limburg tegen antibioticaresistentie?

Wat doet GGD Zuid Limburg tegen antibioticaresistentie?

Als GGD Zuid Limburg besteden we veel aandacht aan antibioticaresistentie. De GGD beantwoordt vragen van burgers over antibioticaresistentie en adviseert bij uitbraken met resistente bacteriën buiten het ziekenhuis. Daarnaast doen we ook mee met verschillende wetenschappelijke projecten, zoals het project I-4-1-Health. Binnen dit project werken we in de grensstreek Vlaanderen-Nederland samen met ziekenhuizen, GGD’-en, kennisinstellingen en bedrijven.
Ook de  Nederlandse overheid treft maatregelen tegen antibioticaresistentie.
 

Bel of mail ons Contact