U bevindt zich op:Professionals Milieu en gezondheid  Binnenklimaat scholen

Binnenklimaat scholen

In klaslokalen is de lucht niet altijd even fris. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Meestal zitten er relatief veel kinderen in een kleine ruimte en is de lucht binnen een half uur gebruik al verontreinigd. De ventilatie is vaak onvoldoende, om bijvoorbeeld tocht te vermijden. De lucht in klaslokalen kan ook te warm zijn, zeker als de zon er op schijnt.

Waarom is frisse lucht in de klas belangrijk?

Waarom is frisse lucht in de klas belangrijk?

Een goede kwaliteit van het binnenmilieu in scholen zorgt voor minder (school)verzuim van leerlingen en leerkrachten.

  • Kinderen leren beter, maken minder fouten en kunnen hun aandacht beter bij de les houden.
  • Kinderen hebben minder snel last van hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritatie, luchtweginfecties, astma, oogirritatie en verergering van allergieën.

Waardoor wordt het binnenmilieu ongezond?

Waardoor wordt het binnenmilieu ongezond?

De lucht in een lokaal raakt verontreinigd door uitdamping van vluchtige stoffen afkomstig van bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, beeldbuizen en gebruikte bouwmaterialen. Ook de geurstoffen en ziektekiemen van de personen die in het lokaal aanwezig zijn, zorgen voor een verontreiniging van de lucht.

GGD onderzoekt en adviseert scholen

GGD onderzoekt en adviseert scholen

De GGD doet op scholen onderzoek naar het binnenmilieu. Het onderzoek is vooral gericht op:

  • de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen
  • de praktische bruikbaarheid daarvan in de winterperiode
  • de aanwezige voorzieningen om de temperatuur binnen de gestelde grenzen te houden
  • bepaalde inrichtingsaspecten, zoals vloerbedekking en kasten
  • de schoonmaak

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten de schoollokalen voldoende worden geventileerd en schoongemaakt. Soms zijn er (technische) aanpassingen aan het schoolgebouw nodig, bijvoorbeeld extra ramen of andere zonwering. De GGD vindt het belangrijk dat scholen hier aandacht aan besteden.

In een ventilatie-advies op maat wordt voor docenten aangegeven hoe ze de ramen in hun lokaal het beste kunnen gebruiken. Ook kan de GGD in een gesprek met de school en de installateur bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn voor de mechanische ventilatie.

Hoe zorgt u voor een goed klimaat in de klas?

Hoe zorgt u voor een goed klimaat in de klas?

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Scholen kunnen zich hierbij richten op één of meer thema’s, waaronder het certificaat Milieu & Natuur. Het thema milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid.

 

Ervaringen van andere scholen

Ervaringen van andere scholen

Een groot aantal scholen in Zuid-Limburg (primair- en voortgezet onderwijs) werkt al volgens de Gezonde School-aanpak. Als u interesse heeft, brengen we u in contact met een van deze scholen.

Bel of mail ons  Contact