Meldpunt Vangnet OGGZ

Krijgt u in uw werk signalen dat het niet goed met iemand gaat en vraagt u zich af of of het Meldpunt Vangnet OGGZ iets kan betekenen? Bel gerust de GGD om te overleggen!

Om welke mensen kan het gaan?

Om welke mensen kan het gaan?

Vangnet kan hulp bieden aan: 

 • sociaal kwetsbare volwassenen, ouderen en gezinnen
 • mensen met meervoudige complexe problemen (overlastgevend of juist onzichtbaar)
 • mensen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, omdat ze er niet om kunnen vragen of omdat ze hulp weigeren
 • mensen met een hulpvraag die niet aansluit op de beschikbare zorg of die  niet bereikt worden met gedeelde zorg.

Wat zijn de signalen?

Wat zijn de signalen?

 • verwaarlozing, vervuiling, vreemd gedrag, ernstige vereenzaming, geen/te beperkt sociaal netwerk
 • onbehandelde ziekten of letsels
 • dreigende huisuitzetting of energieafsluiting

Wat doen wij?

Wat doen wij?

 • We verzamelen informatie over een aangemelde persoon of gezin, en schatten de risico's in.
 • We bezoeken de cliënt thuis en proberen hem (of haar) zover te krijgen dat hij hulp aanvaardt. 
 • We zorgen voor terugkoppeling naar de melder.
 • We leiden de zorgmijder toe naar reguliere hulp- en dienstverlening.
 • We coördineren de hulp- en dienstverlening en zorgen ervoor dat deze op elkaar is afgestemd.
 • We leggen verbindingen tussen netwerkpartners en netwerken en onderhouden deze contacten.
 • We bewaken nauwkeurig het hulpverleningsproces rondom de client.

Wilt u melden of heeft u vragen? Contact opnemen