Winterregeling voor daklozen

De winterregeling zorgt ervoor dat daklozen in Zuid-Limburg een dak boven hun hoofd hebben als het erg koud is.

Wat is de winterregeling?

In de periode dat de winterregeling geldt, kunnen daklozen zonder te betalen terecht in de maatschappelijke opvangvoorzieningen van het Leger des Heils, Levanto en MOVEOO. Deze voorzieningen blijven langer open en iedereen mag binnen. Als dat nodig is, worden er extra opvangplaatsen geregeld.

Onder andere de gemeenten, politie en instellingen voor openbare geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang zorgen ervoor dat ze tijdens koude periodes een goed overzicht hebben van iedereen die op straat leeft en slaapt. Zij proberen deze mensen zover te krijgen dat ze naar de nachtopvang gaan.

Wanneer is de winterregeling van kracht?

De winterregeling gaat in als het zo koud is dat het gevaarlijk wordt om buiten te slapen. Bijvoorbeeld als het hard vriest of bij een combinatie van strenge kou met harde wind en langdurige regen.
De winterregeling gaat in:

  • als verwacht wordt dat de gevoelstemperatuur kouder zal zijn dan -3 graden, gedurende 3 dagen of langer;
  • als de gevoelstemperatuur -5 graden is.

Als de temperatuur weer omhooggaat, gelden de gebruikelijke regels voor de opvangvoorzieningen weer. Op het moment dat de winterregeling van kracht is, vermelden wij dit duidelijk op deze website en wordt er een bericht naar de regionale pers gestuurd.

Waarom een winterregeling?

Extreme kou kan gevaarlijk zijn voor dak- en thuislozen. Mensen die op straat leven en slapen kunnen ernstig onderkoeld raken en zelfs overlijden. Sinds de winter van 2012 zetten de Zuid-Limburgse gemeenten daarom de Winterregeling daklozen Zuid-Limburg in. Deze regeling zorgt ervoor dat de verschillende partijen die te maken hebben met de opvang van daklozen, nog beter samenwerken.

Wie werken samen in de Winterregeling?

In de Zuid-Limburgse Winterregeling werken samen:

  • de 16 Zuid-Limburgse gemeenten
  • Politie Limburg Zuid
  • Leger des Heils
  • Levanto
  • MOVEO, zorginstelling voor thuis- en daklozen
  • Mondriaan, voor geestelijke gezondheid
  • Zuyderland GGZ

De GGD Zuid Limburg coördineert de samenwerking. Voor opmerkingen en/ of vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met GGD Zuid Limburg:

088 - 880 50 16

winterregeling@ggdzl.nl