Wet luchtkwaliteit

Om mensen te beschermen tegen de risico's van luchtverontreiniging, hebben we Normen voor luchtkwaliteit. In deze regelgeving zijn onder andere de normen vastgelegd waaraan de kwaliteit van de lucht moet voldoen. Twee belangrijke normen zijn die voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

De wettelijke normen beschermen de gezondheid echter onvoldoende. Ook lagere concentraties fijn stof en stikstofdioxide kunnen de gezondheid beïnvloeden.

Overschrijding van de normen

Het is heel moeilijk om te zeggen of de luchtkwaliteit bij een woning gevolgen heeft voor de gezondheid. Wanneer iemand een bepaalde klacht heeft, is niet te bewijzen dat deze wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging in de buurt. Dat komt omdat gezondheidsklachten meerdere oorzaken kunnen hebben. Luchtverontreiniging is er slechts één van. We kunnen dus wel zeggen dat er bij normoverschrijdingen mensen zullen zijn die hier last van hebben, maar we kunnen niet zeggen welke mensen dat zijn. U hoeft van een normoverschrijding dus zeker niet (direct) ziek te worden.