U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenRegionaal gezondheidsonderzoekOKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 Maastricht

OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 in Maastricht

In oktober 2022 voert de GGD Zuid Limburg de 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' (OKO) Gezondheidsmonitor Jeugd in Maastricht uit. Dit is een onderzoek onder leerlingen van de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs in de gemeente Maastricht. De leerlingen worden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen.

Waarom dit onderzoek?

Met 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' (OKO) werken gemeenten op een onderbouwde wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak die gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel, aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context.

De gemeente Maastricht heeft de GGD Zuid Limburg gevraagd om de Maastrichtse jeugd uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs te ondervragen over hun (mentale) gezondheid, leefstijl en aspecten in hun omgeving die van invloed zijn daarop. De gemeente Maastricht wil op basis van deze gegevens samen met alle betrokkenen beleid maken en in de komende jaren werken aan een preventieve aanpak voor (mentale) gezondheid en leefstijl. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek worden naar verwachting zo’n 1600 jongeren uitgenodigd van het Sint-Maartenscollege, Bonnefanten College, Porta Mosana College, Terra Nigra, VMBO Maastricht en VSO Maastricht. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de 2e en 4e klas een online vragenlijst in. Een docent is aanwezig tijdens de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, leeftijdgenoten, ouders en school. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit de 2e en 4e klas krijgen voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Meer informatie

Bekijk dan de veelgestelde vragen over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. Meer informatie over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022? Dan kunt u contact opnemen via:

gezondheidsmonitor@ggdzl.nl

Documenten