U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenRegionaal gezondheidsonderzoekGezondheidsmonitor Jeugd 2023

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Dit najaar voert de GGD Zuid Limburg weer de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Dit is een groot onderzoek onder leerlingen van de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid-Limburg. De leerlingen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over gezondheid, leefstijl, vrije tijd en school. 

Waarom dit onderzoek?

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De vraag hoe het gaat met onze jongeren staat centraal bij de Gezondheidsmonitor Jeugd. Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze wel eens alcohol en doen ze aan sport? Is dit veranderd in de tijd?

Elke vier jaar vindt de Gezondheidsmonitor jeugd plaats met een extra tussenmeting in coronajaar 2021. Door middel van de huidige en vorige monitors kan over een langere periode van tijd de gezondheid van jongeren en de veranderingen daarin in beeld worden gebracht. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over (lokaal) jeugdgezondheidsbeleid. De resultaten zijn per gemeente zichtbaar via www.gezondheidsatlaszl.nl. Daarnaast ontvangen alle deelnemende scholen een rapportage met de onderzoeksgegevens van de eigen leerlingen. 

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek via school een mail met alle informatie over het onderzoek.
  • Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Ouders/verzorgers en leerlingen die niet willen deelnemen kunnen dit via de in de mail opgenomen antwoordstrook kenbaar maken aan de docent die aanwezig is.  
  • Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen uit klas 2 en 4 de vragenlijst in. 
  • Een docent is aanwezig tijdens het invullen van de vragenlijsten.
  • Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. 

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I

 088 - 880 53 01

gezondheidsmonitor@ggdzl.nl