Infectieziekten melden

Artsen, medewerkers in de kinderopvang, op school, in een asielzoekerscentrum of in een (zorg)instelling moeten infectieziekten melden.

Melden calamiteit of incident bij maatschappelijke ondersteuning

Organisaties in Nederland die maatschappelijke ondersteuning aanbieden, zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van calamiteiten.

Meldpunt Vangnet OGGZ

Denkt u dat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, maar zelf niet om zorg vraagt of zorg weigert; neem dan contact op met het Meldpunt Vangnet OGGZ.