Meldingen

Infectieziekten melden

Artsen, medewerkers in de kinderopvang, op school, in een asielzoekerscentrum of in een (zorg)instelling moeten infectieziekten melden.

Infectieziekte melden 

Melden calamiteit of incident bij maatschappelijke ondersteuning

Organisaties in Nederland die maatschappelijke ondersteuning aanbieden, zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van calamiteiten.

Calimiteiten melden 

Meldpunt Vangnet OGGZ

Denkt u dat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, maar zelf niet om zorg vraagt of zorg weigert; neem dan contact op met het Meldpunt Vangnet OGGZ.

Meldpunt Vangnet melden 

Melding milieu en gezondheid

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Of wilt u ergens een melding van doen, zoals een gevallen kwikthermometer of een specifieke melding over vocht en schimmel in uw woning? Dan kunt u het meldingsformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klik hier voor Milieu en gezondheid gerelateerde vragen