U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenTrendbreukGezonde Basisschool van de Toekomst

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Als je gezond eet en voldoende beweegt, voel je je beter en presteer je beter. Een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven.

Wat houdt de aanpak GBT in?

De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat nog een stap verder dan de Gezonde School. GBT richt zich op het terugdringen van gezondheidsproblemen waarmee kinderen in Limburg kampen. In het regionale gezondheidsbeleid wordt GBT genoemd als een van de succesvolle programma’s om de Trendbreuk Zuid-Limburg te realiseren.

In deze aanpak werken onderwijs, gemeenten, lokale organisaties, provincie Limburg, Universiteit Maastricht en GGD nauw samen.

De belangrijkste uitgangspunten voor GBT:

  1. Een gezonde schoollunch volgens de regels van het Voedingscentrum. Veel minder suikers en vet en meer vitaminen, eiwitten en vezels.
  2. De schooldag wordt verlengd. Zo ontstaat meer ruimte voor de lunch en sport, spel en cultuuraanbod.
  3. Ouders worden vanaf het begin betrokken.
  4. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang begeleiden de tussen schoolse opvang.
  5. Buurtsport en cultuurcoaches zorgen voor ondersteuning van de pedagogisch medewerkers.
  6. De Gezonde School vignetten voeding, sport en bewegen en welbevinden zijn behaald.

    Gezonde Basisschool van de Toekomst in Zuid-Limburg

    In het themanummer van Magazine GKA uitgegeven door de Gezonde Kansen Alliantie (ministerie OCW), kun je uitgebreid lezen hoe de Gezonde basisschool van de Toekomst werkt: