U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenAdvisering gezondheidsbeleid

Advisering gezondheidsbeleid

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. Een aantal taken en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze schrijft onder andere voor dat gemeenten elke vier jaar een gezondheidsbeleid vaststellen.

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. De aandacht gaat vooral uit naar kwetsbare groepen en naar het verkleinen van gezondheidsverschillen.

  • De GGD brengt de gezondheid in gemeenten, wijken en buurten in kaart door onderzoek te doen. Gemeenten kunnen daardoor veel gerichter beleid ontwikkelen en passende ondersteuning bieden.
  • De GGD probeert risico’s voor de gezondheid zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat (dreigende) problemen kunnen worden opgelost voordat ze groter worden.
  • De GGD adviseert over een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen en zoekt daarbij samenwerking met andere partijen, regionale en lokale organisaties, die kunnen bijdragen aan een oplossing. Hierbij kijkt de GGD ook naar de omgeving waar mensen wonen, werken en leven (school, buurt, gezin, werkplek), want soms moet daar ook iets veranderen.
  • De GGD ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van beleid in de praktijk. Bijvoorbeeld door de rol van ketenregisseur te vervullen, te helpen bij het aanvragen van subsidies, door partijen bij elkaar te brengen, door ideeën aan te dragen en activiteiten (mee) te organiseren.

Bel of mail ons Contact

Andere kijk op gezondheid

Andere kijk op gezondheid

Tegenwoordig draait gezondheid veel meer om het vermogen jezelf aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Om het vermogen regie te voeren op je leven en mee te doen in de maatschappij, óók als je te maken hebt met een ziekte of aandoening. Deze andere kijk op gezondheid is vanwege de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten zeer actueel.

Decentralisatie van overheidstaken

Decentralisatie van overheidstaken

Door de decentralisaties krijgen burgers een grotere verantwoordelijkheid voor het zelf regelen van zorg of hulp. Hun sociale netwerk wordt belangrijker. Gemeenten, de GGD Zuid Limburg en andere zorgpartners helpen burgers om gezond en vitaal te blijven, want dan kun je makkelijker meedoen. En wie mee kan doen, al dan niet met hulp, voelt zich gezonder en blijft langer gezond.

Gezondheidssituatie Zuid-Limburg

Een belangrijk kader voor het gezondheidsbeleid is de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Vanaf 2017 wordt de gezondheidssituatie van de Zuid-Limburgers gepresenteerd door middel van de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg.

Regionaal gezondheidsbeleid

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben voor de periode 2020-2023 een nieuwe gezondheidsnota gemaakt. Belangrijke elementen in het beleid zijn de focus op jeugd, de stevige allianties tussen gemeenten, Provincie, Rijksoverheid en maatschappelijke partners en een domeinoverstijgende aanpak door programma’s met de grootste gezondheidswinst in heel Zuid-Limburg uit te rollen.
De afgelopen maanden is door een werkgroep in een intensief en interactief proces gewerkt aan de nota “Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” waarbij veel beleidsmedewerkers en bestuurders vanuit een brede scope waardevolle feedback hebben gegeven.

Praktische hulp bij het maken van gezondheidsbeleid

Praktische hulp bij het maken van gezondheidsbeleid

De overheid biedt gemeenten praktische hulp bij het maken van gezondheidsbeleid in de vorm van de Handreiking Gezonde Gemeente.

In de handreiking zijn informatie, handige materialen, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld voor het maken, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid.