U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenTrendbreukAdvisering Gezonde Wijk

Advisering Gezonde Wijk

Gezondheid wordt door allerlei factoren beïnvloed. Gezond gedrag is belangrijk, maar ook de omgeving waarin iemand woont. Onder de noemer Advisering Gezonde Wijk zet de GGD Zuid Limburg zich in om het leefklimaat in een wijk te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van deze werkwijze is de samenwerking met bewoners en organisaties in een wijk.

Wat doet de GGD?

Wat doet de GGD?

Volgens het rapport Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg (PDF, 11 MB) gaat de gezondheid van de Zuid-Limburgers vooruit. Maar ze blijft nog steeds achter bij de rest van Nederland. Daarnaast zijn er sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen mensen. De GGD Zuid Limburg wil samen met gemeenten en organisaties op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn, de Zuid-Limburgers gezonder maken. Vooral in die wijken waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn.

De GGD kan verschillende diensten en producten leveren:

  • Een wijkscan. Dit is een wijkgezondheidsprofiel dat niet alleen inzicht geeft in de gezondheid van bewoners, maar bijvoorbeeld ook in welke voorzieningen er in een wijk aanwezig zijn.
  • Het opbouwen van netwerken van professionals en bewoners op het gebied van gezondheidsbevordering.
  • Cijfers over de gezondheid in een gemeente of stadsdeel.
  • Advies over gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld over de inrichting van de omgeving. Is er voldoende verlichting? Zijn er ontmoetingsplekken voor de bewoners? Daagt de omgeving uit tot bewegen?

Praktische informatie voor wijkgerichte gezondheidsbevordering

Praktische informatie voor wijkgerichte gezondheidsbevordering

Loket Gezond Leven biedt gemeenten en professionals met het Dossier Gezonde Wijk praktische informatie om aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering. De handreiking biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden.

Bel of mail ons Contact