Privacy bezoekers website

Privacy bezoekers website

De GGD Zuid Limburg respecteert de privacy van de bezoekers van www.ggdzl.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De GGD Zuid Limburg kan bovenstaand privacystatement wijzigen. Vragen over het privacystatement van de GGD Zuid Limburg kunt u richten aan:

GGD Zuid Limburg
Afdeling Bestuurs- en directiebureau, o.v.v. Privacystatement
Postbus 33
6400 AA Heerlen

E-mailbericht

De informatie die via een automatisch e-mailbericht vanaf deze website wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden, kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.