U bevindt zich op:Over de GGDKlachten

Klachtencommissie

De klachtencommissie van de GGD Zuid Limburg is onafhankelijk. Er zitten mensen in die niet bij de GGD Zuid Limburg werken. De commissie bestaat uit een jurist als voorzitter, een manager GGD Veiligheidsregio Limburg Noord en een vertegenwoordiger van Burgerkracht Limburg.

De commissie velt een oordeel op basis van informatie die ze zowel van u (de cliënt) als van de GGD (de aangeklaagde) heeft gekregen. De conclusie van de commissie moet getoetst worden door het Dagelijks Bestuur van dan de GGD. Het Dagelijks Bestuur beslist vervolgens of de klacht gegrond of niet gegrond is en beslist ook over eventuele maatregelen. Als er maatregelen worden genomen, hoort u dit van de GGD. Aan de behandeling van klachten door de commissie zijn geen kosten verbonden.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht bij de klachtencommissie indienen via het formulier klachtencommissie of schriftelijk per e-mail: klachtencommissie@ggdzl.nl. Indien het voor u niet mogelijk is om op een van de hiervoor genoemde wijzen uw klacht in te dienen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie:

088-8805996 / 06-343 345 68

Eventuele vervolgstappen

Als uw klacht ongegrond is verklaard of u bent niet tevreden over de uitspraak van de klachtencommissie dan kunt u zich wenden tot:

Op de website van de Geschillencommissie vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de verschillende geschillencommissies en wat de procedures en voorwaarden zijn.

In alle gevallen moet u uw klacht indienen binnen een jaar na dagtekening van de beslissing van de GGD. De aard van de klacht bepaalt tot wie u zich moet wenden. Neem contact op met de klachtopvangfunctionaris van de GGD, zie rechterkolom, om samen te kijken waar u de klacht moet indienen.