U bevindt zich op:Nieuws

GHOR vanaf 1 januari 2025 onderdeel van VRZL

08 december 2023

De besturen van beide organisaties hebben hun goedkeuring gegeven aan de overgang.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) zal per 1 januari 2025 onderdeel uitmaken van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Op dit moment valt de GHOR onder verantwoordelijkheid van GGD Zuid-Limburg. De besturen van beide organisaties hebben hun goedkeuring gegeven aan de overgang.

Er is een projectgroep geformeerd en de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart om de officiële overgang per 1 januari 2025 soepel te laten verlopen. Bij het traject zijn ook de medewerkers en OR’s van beide organisaties nauw betrokken. “Gelet op de toenemende druk en de noodzaak om de crisisbeheersing in Zuid-Limburg verder te versterken en vanwege de plek die de GHOR op dit moment binnen de GGD inneemt, is het een logische stap dat de GHOR een plek krijgt binnen VRZL”, licht directeur Frank Klaassen van GGD Zuid-Limburg toe. 

De veertien huidige medewerkers van de GHOR gaan mee over naar de veiligheidsregio. “Zij zullen daarmee een gespecialiseerd team vormen binnen de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, dat nauw samenwerkt met alle andere teams”, vertelt programmamanager Petro Winkens van VRZL. “Zo komen we tot één professionele organisatie en zijn de werkwijzen bij crisis goed geborgd.” 

Het werk van de GHOR

Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van deze zogenoemde ‘witte keten’ voor het openbaar bestuur en voor andere hulpdiensten. Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door middel van advisering en informatievoorziening aan een goede voorbereiding op crisissituaties. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

Huidige positionering binnen GGD Zuid-Limburg

Tot 1 januari 2023 was de GHOR onderdeel van de afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid-Limburg. Na de samenvoeging van de ambulancezorg in Zuid-Limburg en Noord-Limburg, maakt het GHOR-team deel uit van GGD Zuid-Limburg zonder toegewezen afdeling. Hoewel het theoretisch mogelijk is om de GHOR aan een andere afdeling te koppelen, sluit de taak van de GHOR niet direct aan bij het domein van preventieve gezondheidszorg. De taak van de GHOR richt zich specifiek op het voorbereiden van de geneeskundige keten (in de breedste zin van het woord) op crisissituaties waarin opgeschaalde zorg essentieel is. Dit omvat alle organisaties in de geneeskundige (witte) keten, zoals GGD, huisartsen, ziekenhuizen, traumacentra, de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) en instellingen die langdurige zorg aanbieden. De taken van de GHOR liggen daarmee meer in de werksfeer van de veiligheidsregio, dan in die van GGD Zuid-Limburg. De GHOR is bovendien op dit moment al gehuisvest in het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) in Maastricht, van waaruit ook de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van VRZL opereert.