U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenCorona (COVID -19)Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

Er is iemand positief getest, wat nu?

Er is iemand positief getest, wat nu?

Wat moet u doen wanneer één of meerdere leerlingen/medewerkers positief zijn getest op het coronavirus? Op deze pagina leest u het antwoord op deze en andere vragen over het coronavirus op scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

  Hygiënemaatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. De unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang heeft in overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekeken op welke wijze haar taak ten aanzien van inspecties vormgegeven wordt. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

  Luchtweginfecties en het belang van ventilatie

  Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Bekijk de informatie voor scholen over ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. 

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Door het coronavirus staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas?!’ is specifiek gemaakt voor scholen om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Tijdens, maar ook na de coronacrisis. Het lesmateriaal ondersteunt docenten om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en in anderen. Met behulp van toegankelijke animatiefilms en praktische opdrachten zijn docenten in staat het verschil te maken.

  Het lesmateriaal

  ‘Je Brein de Baas!!’ bestaat uit twee lessen van 45 à 50 minuten. De volgende modules komen aan bod in deze lessen:

  • Een dubbele crisis: waarom jongeren extra last kunnen hebben van de coronacrisis.
  • Je brein en stress: hoe je brein in elkaar zit en stress je denken uitschakelt.
  • Grip op je gevoel: waar gevoelens vandaan komen en wat je ermee kunt.
  • Je stress te lijf: hoe je je beter kunt voelen, zonder moeilijke gesprekken.

  Elke module bestaat uit een korte animatiefilm met opdrachten en een bijbehorend werkblad. Het lesmateriaal is gratis toegankelijk via de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Voor jongeren zijn de animatiefilms ook op www.jouwggd.nl te vinden.

  Hoe wordt het in school toegepast?

  Deze lessenserie is geschreven als invulling voor mentorlessen. Ze kunnen ook ingepast worden in andere lessen, zoals biologie of verzorging. Het lesmateriaal is verwerkt in een handleiding met uitgewerkte opdrachten waarmee iedere docent direct aan de slag kan.

  Het is van belang dat docenten zich competent en in staat voelen om deze lessen te geven. Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen begint met aandacht voor de mentale gezondheid van het schoolteam. Schoolpsychologen kunnen hierin ondersteunen. Meer weten? Kijk op de website van NIP.

  Vragen?

  Voor vragen over het lesmateriaal kunt u terecht bij de adviseur Gezonde School, jeugdverpleegkundige of jeugdarts van uw school. U kunt ook een e-mail sturen naar infoJGZ@ggdzl.nl. Als er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben, kan indien gewenst de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van uw school met hen in gesprek gaan. Het advies is om ook met hen af te stemmen voordat u deze lessen geeft.