U bevindt zich op:Coronavirus  Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

Voorrang onderwijspersoneel

Leraren, medewerkers kinderopvang en gastouders krijgen prioriteit bij de coronatesten. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl voor de criteria voor leraren en de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders. Controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

Landelijk Coronatest Prioriteitsnummer

Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

0800 - 8101

Landelijke afsprakenlijn

Komt u niet in aanmerking voor prioritair testen? Maak dan online een afspraak via www.coronatest.nl of bel met de landelijke afsprakenlijn:

0800 - 1202

Positieve uitslag leerling of medewerker?

Positieve uitslag leerling of medewerker?

Indien een leerling of medewerkier op uw school of kindcentrum positief is getest, maakt u hiervan een melding bij GGD Zuid Limburg. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie). Maak een melding middels het meldformulier positief geteste leerling of medewerker. 

Meldingsplichtige infectieziekte

COVID-19 is een meldingsplichte infectieziekte, hetgeen betekent dat artsen en laboratoria bevestigde besmettingen melden bij de GGD. Soms zijn school of kindcentrum echter eerder op de hoogte van een positief getest kind of medewerker, nog voordat de GGD de melding ontvangt. Om spoedig maatregelen te kunnen nemen, is er voor scholen en kindcentra de vraag bijgekomen om bevestigde COVID besmettingen ook aan de GGD te melden. Op deze manier kan het bron- en contactonderzoek van de GGD zo vroeg als mogelijk starten en wordt verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het doen van deze melding mag uitsluitend met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie).

Contact

Na het invullen van het meldformulier neemt de GGD contact met u op om de maatregelen te bespreken. De GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met de positief geteste medewerker of leerling en stemt met de school overige communicatie af.

Informatiebrieven

Maak een Artikel 26 COVID-melding

Maak een Artikel 26 COVID-melding

Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kindcentrum dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID.

Mocht u naar aanleiding van een Artikel 26 COVID-melding een overleg met onze GGD willen, dan kunt u dat in het meldformulier aangeven. Een van onze medewerkers zal daarna contact met u opnemen. 

COVID beleid voor scholen en kinderopvang

COVID beleid voor scholen en kinderopvang

De belangrijkste beleidsregels voor scholen en kindcentra op een rij:

 • Bij een positief geteste leerling/medewerker maakt de school een melding bij de GGD middels het meldformulier positief getest leerling of medewerker. De GGD neemt contact op met school of kindercentrum om samen het bron- en contactonderzoek uit te voeren.
 • Categorie 2 contacten (nauwe contacten) worden door de GGD zelf benaderd, nadat school/kindercentrum en/of de besmette persoon de contactgegevens heeft aangeleverd.
 • Categorie 3 contacten (bijvoorbeeld overige klasgenootjes) worden door school/kindercentrum zelf geïnformeerd, met hulp van de GGD.
 • Bij meerdere besmettingen in een groep, of indien meerdere leerlingen in de groep waar een besmetting is geconstateerd bij het contactonderzoek als categorie-2 contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat: op indicatie van de GGD een hele groep of klas thuis in quarantaine moet blijven;  kinderen en medewerkers die in quarantaine zij kunnen zich op dag 5 (of eerder indien klachten) laten testen. Bij een negatieve test kan de quarantaine vroegtijdig worden beëindigd. Dit beleid geldt ook indien het lastig of onmogelijk is categorie-2 contacten aan te wijzen (bijvoorbeeld bij jonge kinderen).
 • Bij meer dan 1 besmetting binnen een groep en/of bij meerdere klassen met 1 besmetting kan dit tot gevolg hebben dat een of meerdere klassen thuis moeten blijven.

Meer informatie voor scholen en kindcentra

Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

  Informatie over (hygiëne)maatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. De unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang heeft in overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekeken op welke wijze haar taak ten aanzien van inspecties vormgegeven wordt. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

  Corona en het belang van ventilatie

  Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Bekijk de informatie voor scholen omtrent ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. 

  Wel of niet naar school of kinderopvang?

  Wat zijn de thuisblijfregels voor kinderen?

  Kinderen tot en met 3 jaar mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar zonder koorts of benauwdheid. Vanaf de schoolleeftijd 4 jaar mogen kinderen met verkoudheidsklachten  (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)  NIET naar school of opvang. 
  Kinderen moeten altijd thuisblijven wanneer zij naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.

  Verder moet een kind thuisblijven wanneer hij of zij een contact is van een COVID-19 patiënt én hij of zij klachten heeft. Als een kind een huishoudcontact is van iemand die positief is getest of van iemand met COVID-19 klachten zoals koorts en/of benauwdheid, moet het kind ook thuisblijven.

  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. Meer informatie over het testen en testbeleid bij kinderen leest u op deze pagina.

   

  Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen?

  Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen in het kinderdagverblijf tot en met 3 jaar, met alleen neusverkoudheid en zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Kinderen met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

  Meer informatie:

  Als een kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, mag het dan niet naar school of kinderopvang?

  Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding van de GGD overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

  Welke kinderen zijn kwetsbaarder dan anderen in deze tijd? Kunnen zij daarom beter thuis te blijven?

  Voor zover nu bekend en gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lijken kinderen met onderliggend lijden geen ernstiger beloop van covid-19 te hebben, met uitzondering van kinderen met obesitas en daarbij diabetes mellitus type 2. Overleg bij vragen en zorgen met de ouders van het kind en vraag de jeugdarts bij dit overleg aan te sluiten. De jeugdarts zal zo nodig met de behandelend arts van het kind overleggen.

  Wanneer is er meldingsplicht als meerdere kinderen met klachten thuisblijven?

  Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kindcentrum dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID.

  Mag een leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw, die luchtwegklachten heeft gehad maar inmiddels klachtenvrij is werken?

  Als de leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw minimaal 24-uur klachtenvrij is, mag hij/zij werken. Het heeft geen nut om een test te doen, omdat die test niet uitwijst of je besmet bent geweest met Covid-19.

  Hygiëne, schoonmaak en PBM

  Wat te doen bij hoesten en niezen?

  Leer de kinderen hoesten in de binnenkant van de elleboog. Gebruik daarbij papieren disposable zakdoekjes als het kind of medewerker moet hoesten of niezen.

  Handen wassen met water en zeep?

  Zorg dat de kinderen en de leerkracht/pedagogisch medewerker (en ouders) regelmatig de handen wassen met water en zeep en deze afdrogen met een disposable papieren handdoek. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na toiletgang, na het buitenspelen en bij zichtbare vieze handen) ook tussendoor extra de handen wassen.

  Moeten hygiënedoekjes of desinfecterende handgel/alcohol worden gebruikt?

  Gebruik liever géén hygiënedoekjes en/of handgel/alcohol bij de kinderen. Hygiënedoekjes bevatten veelal alcohol en chloor waardoor het veiligheidsaspect in gedrang kan komen; denk hierbij aan het in de mond nemen en/of het wrijven in de ogen.

  Desinfecterende gel of handalcohol niet inzetten bij kinderen vanwege het veiligheidsaspect; denk aan het drinken of “proeven” van de gel/alcohol.

  • Gebruik daarom alléén water en zeep bij kinderen.
  • Gebruik naast water en zeep eventueel desinfecterende gel/alcohol, maar dan uitsluitend bij de medewerkers
  Hoe gaan we om met de reguliere schoonmaak?

  Voor de reguliere schoonmaak is een allesreiniger (zeepoplossing) afdoende. Het corona virus is niet bestand tegen zeepbestanddelen en alcohol. Zet alcohol (70%) alleen in bij een verdenking van coronabesmetting en alleen op kleine harde oppervlakken of voorwerpen welke bestand zijn tegen alcohol.

  Heb extra aandacht voor de plekken welke vaak aangeraakt worden door personeel en kinderen; denk hierbij aan klinken, railing, handvaten en lichtknoppen. De reguliere schoonmaak dient dagelijks plaats te vinden.

  Is het nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te zetten?

  PBM (halterschort, handschoenen, beschermbril) zullen veelal niet standaard aanwezig zijn en behoeven ook niet standaard ingezet te worden, daar in principe alle bewezen en verdachte kinderen en/of leerkrachten geweerd zullen worden.  

  In verband met een specifieke situatie hebben wij Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) nodig. Hoe komen we daaraan?

  Overleg over de indicatie, het gebruik en het verkrijgen van PBM met de professionals van de jeugdgezondheidszorg die uw school al kennen.

  Kinderopvang

  Waar kan ik het protocol vinden met de algemene COVID-19 -maatregelen voor de gehele kinderopvangsector

  Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via de website veranderingenkinderopvang.nl

  Hoe kan ik mij als gastouder aanmelden voor een test?

  Gastouders met klachten kunnen zich laten testen door de GGD Zuid Limburg. Zij krijgen voorrang bij de coronatesten, net zoals leraren en medewerkers kinderopvang. Bekijk de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders op de website van de Rijksoverheid en controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

  Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

  0800 - 8101

  Kan een nieuwe gastouder in LRK worden opgenomen zonder geldig EHBO certificaat?

  Nee, een nieuwe gastouder moet voldoen aan alle kwaliteitseisen om geregistreerd te worden in het LRK. Ook een geldig EHBO certificaat behoort hiertoe. Een reeds bekende gastouder met een EHBO-certificaat dat door corona is verlopen, kan wel geregistreerd worden.