U bevindt zich op:CORONAVIRUS (COVID-19) Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

Op deze pagina vindt u informatie gebaseerd op de landelijke COVID-richtlijnen en -adviezen. Deze zijn van toepassing op kinderdagverblijven en scholen (basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs). De pagina wordt regelmatig geactualiseerd. 

Sinds 19 april 2022 geldt er geen advies meer om in quarantaine te gaan na nauw contact met een besmettelijk persoon. Dit geldt zowel voor leerlingen als medewerkers. Wel blijft het advies dat zij bij (ook milde!) klachten thuisblijven en zich testen. Met een negatieve zelftest mag de leerling of medewerker naar school komen, maar het dringende advies is wel om bij aanhoudende of verergerde klachten opnieuw te testen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na de laatste risicovolle blootstelling.

In bepaalde gevallen kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep of klas. Voorbeelden:

 • Het ziektebeeld bij kinderen is duidelijk anders, er is bijvoorbeeld sprake van meerdere ziekenhuisopnamen.
 • Grote uitbraken op speciale scholen waar kinderen zitten met medische aandoeningen.
 • Publieke onrust.

Scholenteam GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg heeft een speciaal scholenteam opgericht, als aanspreekpunt voor scholen en kinderdagverblijven voor alle vragen omtrent het coronavirus. Heeft u vragen over het bron- en contactonderzoek (BCO), quarantaine, testen, coronamaatregelen of ventilatie? Neem dan contact op met het scholenteam van GGD Zuid Limburg. Het team is bereikbaar via:

088 - 880 5005 

 • maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
 • zaterdag van 10.00-16.00 uur

 

Bron- en contactonderzoek scholen en KDV

Bron- en contactonderzoek scholen en KDV

Bron- en contactonderzoek (BCO) is ingezet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Door de minder ziekmakende Omikronvariant, het hoge aantal besmettingen en het gewijzigde testbeleid, voert de GGD het BCO slechts steekproefsgewijs uit.

Melding maken van een besmetting op school

Melding maken van een besmetting op school

Als een leerling of medewerker op uw school of kinderdagverblijf positief is getest, maakt u hiervan een melding bij GGD Zuid Limburg. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie). Maak een melding met het meldformulier positief geteste leerling of medewerker. 

Meldingsplichtige infectieziekte

COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte, dat betekent dat artsen en laboratoria bevestigde besmettingen melden bij de GGD. Soms is een school of kinderdagverblijf echter eerder op de hoogte, nog voordat de GGD de melding ontvangt. Om spoedig maatregelen te kunnen nemen, vragen wij scholen en kinderdagverblijven om bevestigde COVID-besmettingen aan de GGD te melden. 

Artikel 26-melding

Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij COVID-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kinderdagverblijf dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID

Definities

Definities

Besmettelijke periode

Bij klachten:

 • Begin van de besmettelijke periode is 2 dagen voor de start van de klachten.
 • De besmettelijke periode eindigt minimaal 5 dagen na start van de eerste klachten én pas als de persoon 24 uur klachtenvrij is.

Zonder klachten (asymptomatisch):

 • Begin van de besmettelijke periode is op de testdatum.
 • De besmettelijke periode eindigt 5 dagen na de testafname.

Voorbeeld 1: u krijgt op zondag coronaklachten (verkoudheid, keelpijn, koorts of andere klachten). U bent dan vanaf de vrijdag ervoor besmettelijk (de hele dag) .

Voorbeeld 2: u heeft geen klachten en doet op zondag een zelftest met een positieve uitslag. U bent dan vanaf zondag besmettelijk (de hele dag).

Nauwe contacten (categorie 2 contacten)

Een nauw contact is iemand die langer dan 15 minuten (dit zijn het totaal aantal minuten opgeteld in 24 uur) op een afstand kleiner dan 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief getest is en op dat moment mogelijk besmettelijk (oftewel in de besmettelijke periode) was. Of als er sprake is geweest van een hoogrisicoblootstelling (zoals in het gezicht hoesten). 

Overige contacten (categorie 3 contacten)

Overige contacten zijn alle kinderen of medewerkers die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren met de mogelijk besmettelijke persoon, op meer dan 1,5 meter afstand. Overige contacten zijn ook kinderen of medewerkers die contact hebben gehad met deze besmettelijke persoon op minder dan 1,5 meter afstand, maar minder dan 15 minuten. 

In quarantaine

Als u een nauw contact bent van iemand die positief is getest op het coronavirus hoeft u niet in quarantaine. Doe een zelftest als u klachten heeft. 

Vermijd als het mogelijk is het contact met kwetsbaren. Doe dat tot en met de 10e dag na het contact met de persoon die corona heeft. Lukt dat niet dan houdt u zoveel mogelijk afstand.

In het algemeen blijft het advies: gaat u op bezoek bij (door ziekte of ouderdom) kwetsbare personen? Doe dan eerst een zelftest.

In isolatie

Als u een positieve testuitslag krijgt, heeft u COVID-19. U bent dan een aantal dagen besmettelijk en gaat daarom in isolatie. Dit betekent dat u zich afzondert om te voorkomen dat u andere mensen besmet. Tijdens isolatie zijn er leefregels. Eén daarvan is dat u alleen in een eigen kamer bent, waar u ook slaapt. U heeft dan geen contact met huisgenoten. Lees hier wat de leefregels zijn als u in isolatie gaat.

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Bij klachten wordt geadviseerd een zelftest te doen. Tot 1 juni 2022 blijft het mogelijk gratis zelftesten aan te vragen bij het ministerie van OCW voor leerlingen en medewerkers.

 • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school zoals goede ventilatie en regelmatig de handen wassen
 • Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig

Positieve uitslag van de zelftest?

Bij een positieve uitslag van een zelftest is geen hertest bij de GGD noodzakelijk. De positief geteste persoon gaat in isolatie

Waarvoor zijn zelftesten wel/niet bedoeld? 

Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

  Hygiënemaatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. De unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang heeft in overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekeken op welke wijze haar taak ten aanzien van inspecties vormgegeven wordt. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

  Corona en het belang van ventilatie

  Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Bekijk de informatie voor scholen omtrent ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. 

  Coronavaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar

  Coronavaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar

  Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar kunnen een coronavaccinatie krijgen. Dit geldt voor kinderen met en zonder verhoogd medisch risico. U kiest zelf of u uw kind wilt laten vaccineren. Voor een prikafspraak kunt u bellen naar 0800 7070.

  Meer informatie over het vaccineren van kinderen van 5 t/m 11 jaar

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Door het coronavirus staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas?!’ is specifiek gemaakt voor scholen om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Tijdens, maar ook na de coronacrisis. Het lesmateriaal ondersteunt docenten om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en in anderen. Met behulp van toegankelijke animatiefilms en praktische opdrachten zijn docenten in staat het verschil te maken.

  Het lesmateriaal

  ‘Je Brein de Baas!!’ bestaat uit twee lessen van 45 à 50 minuten. De volgende modules komen aan bod in deze lessen:

  • Een dubbele crisis: waarom jongeren extra last kunnen hebben van de coronacrisis.
  • Je brein en stress: hoe je brein in elkaar zit en stress je denken uitschakelt.
  • Grip op je gevoel: waar gevoelens vandaan komen en wat je ermee kunt.
  • Je stress te lijf: hoe je je beter kunt voelen, zonder moeilijke gesprekken.

  Elke module bestaat uit een korte animatiefilm met opdrachten en een bijbehorend werkblad. Het lesmateriaal is gratis toegankelijk via de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Voor jongeren zijn de animatiefilms ook op www.jouwggd.nl te vinden.

  Hoe wordt het in school toegepast?

  Deze lessenserie is geschreven als invulling voor mentorlessen. Ze kunnen ook ingepast worden in andere lessen, zoals biologie of verzorging. Het lesmateriaal is verwerkt in een handleiding met uitgewerkte opdrachten waarmee iedere docent direct aan de slag kan.

  Het is van belang dat docenten zich competent en in staat voelen om deze lessen te geven. Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen begint met aandacht voor de mentale gezondheid van het schoolteam. Schoolpsychologen kunnen hierin ondersteunen. Meer weten? Kijk op de website van NIP.

  Vragen?

  Voor vragen over het lesmateriaal kunt u terecht bij de adviseur Gezonde School, jeugdverpleegkundige of jeugdarts van uw school. U kunt ook een e-mail sturen naar infoJGZ@ggdzl.nl. Als er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben, kan indien gewenst de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van uw school met hen in gesprek gaan. Het advies is om ook met hen af te stemmen voordat u deze lessen geeft.

  Wel of niet naar school of kinderopvang?

  Wat zijn de thuisblijfregels voor kinderen?

  Kinderen hoeven niet in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. 

  • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze in isolatie. Met een negatieve zelftest mag je naar school. Blijven de klachten aanhouden, dan is het advies om de volgende dag nogmaals een zelftest te doen. Het is niet nodig om iedere dag een zelftest te doen bij aanhoudende klachten. 

  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers telefonisch contact opnemen met de GGD Zuid Limburg via 088 880 5005. Een medewerker van het callcenter overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. 

  Meer informtaie

   

  Als een kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, mag het dan niet naar school of kinderopvang?

  Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers een zelftest afnemen. Is de uitslag positief, dan gaat het kind in isolatie.

  Is het niet mogelijk een zelftest af te nemen of heeft het kind een (ernstige) afweerstoornis, dan kan er een testafspraak bij de GGD gemaakt worden via 088  880 5005. 

  Welke kinderen zijn kwetsbaarder dan anderen in deze tijd? Kunnen zij daarom beter thuis te blijven?

  Voor zover nu bekend en gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lijken kinderen met onderliggend lijden geen ernstiger beloop van COVID-19 te hebben, met uitzondering van kinderen met obesitas en daarbij diabetes mellitus type 2. Overleg bij vragen en zorgen met de ouders van het kind en vraag de jeugdarts bij dit overleg aan te sluiten. De jeugdarts zal zo nodig met de behandelend arts van het kind overleggen.

  Wanneer is er meldingsplicht als meerdere kinderen met klachten thuisblijven?

  Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kindcentrum dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID.

  Testen

  Welke testmethoden zijn geschikt voor kinderen?

  Zelftesten, antigeen testen en PCR-testen zijn geschikt voor kinderen.

  Kinderen met coronaklachten kunnen worden getest met een zelftest. Voor kinderen waarbij geen zelftest afgenomen kan worden of kinderen met een (ernstige) immuunstoornis kunnen getest worden door de GGD. De GGD Zuid Limburg maakt momenteel alleen gebruik van PCR-testen op de testlocaties.