U bevindt zich op:Coronavirus  Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

De scholen en kinderdagverblijven zijn weer open. Vanwege het coronavirus leven er bij medewerkers en besturen van kinderdagverblijven en scholen (basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs) veel vragen. Op deze pagina vindt u informatie gebaseerd op de landelijke richtlijnen en adviezen. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd. 

Scholenteam GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg heeft een speciaal scholenteam opgericht, als aanspreekpunt voor scholen en kinderdagverblijven voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team werken professionals van de afdelingen Infectieziektebestrijding (IZB), Jeugdgezondheidzorg (JGZ) en Bron- en contactonderzoek (BCO) met elkaar samen. Zij hebben ervaring met coronabesmettingen op scholen en kunnen u voorzien van advies op maat. Afhankelijk van uw vraag is het scholenteam op twee manieren te bereiken:

Scholenteam Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Heeft u vragen over het COVID-beleid op school, specifieke kindsituaties, hygiënemaatregelen of ventilatie? Of heeft u behoefte aan overleg en afstemming? Neem dan contact op met het JGZ-team. Jeugdartsen en verpleegkundigen van GGD Zuid Limburg denken mee over specifieke coronasituaties op scholen en stemmen indien nodig af met de afdelingen IZB en BCO. Het JGZ-team is op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 16.30 uur via JGZklantcontactcentrum@ggdzl.nl of door te bellen naar:

088 – 8805044
 

Scholenteam Bron- en contactonderzoek (BCO)

Heeft u vragen over het bron- en contactonderzoek (BCO), quarantaine, testen of de coronamaatregelen? Neem voor deze inhoudelijke vragen contact op met het BCO-team van GGD Zuid Limburg. Het BCO-team is dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur te bereiken via de Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg, keuzeoptie 2:

088 - 8805005

Bron- en contactonderzoek scholen en KDV

Bron- en contactonderzoek scholen en KDV

Bron- en contactonderzoek (BCO) is nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD Zuid Limburg neemt zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon (of ouders) voor een bron- en contactonderzoek. Hierbij werken we nauw samen met de ouders en school/kinderopvang. 

Volledig of risicogestuurd BCO

Er zijn verschillende fasen van BCO. We onderscheiden het volledig BCO en risicogestuurd BCO. Volledig BCO is het meest wenselijk om de virusuitbraak te bestrijden. Echter, wanneer het aantal positief geteste mensen hoog is, is volledig BCO niet meer mogelijk. Eenvoudigweg omdat er regionaal en landelijk onvoldoende capaciteit (personeel) is. De GGD besluit dan over te gaan op risicogestuurd BCO. 

 • Volledig BCO: bij een positief geteste persoon, belt de GGD alle nauwe contacten.
 • Risicogestuurd BCO: bij een positief geteste persoon, mailt de GGD alle nauwe contacten.
 • Ongeacht welke BCO-fase: bij besmetting(en) op scholen, mailt de school alle nauwe contacten met adviesbrieven van de GGD.

Huidige BCO-fase

Op dit moment is risicogestuurd BCO van toepassing bij GGD Zuid Limburg. 

Melding maken van een besmetting op school

Melding maken van een besmetting op school

Als een leerling of medewerker op uw school of kinderdagverblijf positief is getest, maakt u hiervan een melding bij GGD Zuid Limburg. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie). Maak een melding met het meldformulier positief geteste leerling of medewerker. 

Meldingsplichtige infectieziekte

COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte, dat betekent dat artsen en laboratoria bevestigde besmettingen melden bij de GGD. Soms is een school of kinderdagverblijf echter eerder op de hoogte, nog voordat de GGD de melding ontvangt. Om spoedig maatregelen te kunnen nemen, vragen wij scholen en kinderdagverblijven om bevestigde COVID-besmettingen aan de GGD te melden. Op deze manier kan het bron- en contactonderzoek van de GGD zo spoedig mogelijk starten en wordt verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Artikel 26-melding

Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij COVID-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kinderdagverblijf dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID

Definities

Definities

Besmettelijke periode

De besmettelijke periode van iemand die positief getest is met klachten, start 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen en duurt tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én de klachten minimaal 24 uur weg zijn. De besmettelijke periode van iemand die positief getest is zonder klachten, start op het moment van de test en duurt tot minimaal 5 dagen na de test. Als er toch klachten ontstaan duurt de besmettelijke periode tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én tot degene minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Nauwe contacten (categorie 2 contacten)

Een nauw contact is iemand die langer dan 15 minuten (dit zijn het totaal aantal minuten opgeteld in 24 uur) op een afstand kleiner dan 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief getest is en op dat moment mogelijk besmettelijk (oftewel in de besmettelijke periode) was. Of als er sprake is geweest van een hoogrisicoblootstelling (zoals in het gezicht hoesten). Alle niet-immune, nauwe contacten gaan in thuisquarantaine. Zij mogen ook niet naar school of sporten. Immune, nauwe contacten hoeven niet in quarantaine te gaan.

 • Primair onderwijs of KDV: als een kind of leerkracht in het primair onderwijs of op de KDV positief test wordt in principe de hele klas of groep en de leerkracht aangemerkt als nauw contact.
 • Voortgezet onderwijs: op het voorgezet onderwijs wordt vaker in kleine groepen gewerkt en kan afstand worden bewaard, waardoor nauwe contacten beter in beeld zijn en het soms niet nodig is een hele groep in quarantaine te plaatsen. Dit wordt per situatie bekeken met de school.

Bekijk ook het quarantaine- en testadvies voor nauwe contacten. 
Bekijk de video over 'in quarantaine voor ouders'
Bekijk de video over 'in quarantaine voor kinderen'

Overige contacten (categorie 3 contacten)

Overige contacten zijn alle kinderen of medewerkers die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren met de mogelijk besmettelijke persoon, op meer dan 1,5 meter afstand. Overige contacten zijn ook kinderen of medewerkers die contact hebben gehad met deze besmettelijke persoon op minder dan 1,5 meter afstand, maar minder dan 15 minuten. De overige contacten mogen naar school en opvang.

Bekijk ook het quarantaine- en testadvies voor overige contacten. 

Beschermd tegen COVID-19

Voor de nauwe en overige contacten geldt dat zij niet in quarantaine hoeven en geen testadvies krijgen als zij beschermd zijn tegen COVID-19, tenzij een huisgenoot (categorie 1) besmet is met het coronavirus. Beschermde leerlingen in het voortgezet onderwijs en medewerkers hoeven niet meer mee te doen met het preventief zelftesten. Iemand wordt als beschermd beschouwd als hij of zij aan 1 van de onderstaande criteria voldoet:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
 • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
 • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
 • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Testen op dag 5

Niet beschermde, nauwe contacten worden geadviseerd om op of na dag 5 zich te laten testen. Dit om te bepalen of de quarantaine vroegtijdig beeïndigd kan worden. Hoe bepalen wij dag 5 nu precies?

Voor het primair onderwijs en het KDV is dit 5 dagen na de laatste schooldag van de gehele klas. Voor het voortgezet onderwijs is dit 5 dagen na het laatste contactmoment met de besmette persoon. De laatste schooldag (PO en KDV) en het laatste contactmoment (VO) is dag 0. Daar worden 5 dagen bij opgeteld, dag 0 telt dus niet mee.

Coronavaccinatie jongeren 12 t/m 17 jaar

Coronavaccinatie jongeren 12 t/m 17 jaar

Het Ministerie van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid te vaccineren met BioNTech/Pfizer. Dit zijn onder andere jongeren die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik, jongeren met obesitas, het syndroom van Down en jongeren die vanwege gezondheidsproblemen in instellingen verblijven.

Ringvaccinatie

Bij jongeren of volwassenen uit risicogroepen die om medische redenen zelf niet gevaccineerd kunnen worden, wordt zogenaamde ringvaccinatie ingezet. Huisgenoten die 12 jaar of ouder zijn kunnen dan gevaccineerd worden om deze mensen in de risicogroepen beter te beschermen. De jongeren met kwetsbare gezondheid worden momenteel door de huisartsen geselecteerd en uitgenodigd. Met de uitnodiging kunnen ze zich laten vaccineren bij de GGD met Pfizer/Comirnaty.  

Vaccinatie gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Daarnaast heeft de gezondheidsraad op 29 juni jl. ook een positief advies afgegeven voor vaccinatie met het Pfizer-vaccin van de overige gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit omdat COVID-19 kan leiden tot ernstige complicaties op de korte termijn en gezondheidsproblemen op de langere termijn. De vaccinatie beschermt hiertegen, want ook jongeren kunnen langdurig klachten houden na een COVID-infectie en in meer uitzonderlijke gevallen erg ziek worden. De voordelen van vaccinatie wegen op tegen de nadelen en risico’s. De vaccinatie is op vrijwillige basis, maar door zoveel mogelijk mensen te vaccineren wordt het veiliger voor iedereen en worden minder mensen ziek.

Indirecte gezondheidswinst

Vaccinatie van jongeren levert ook indirecte gezondheidswinst op. Het is bekend dat quarantaine, sociale isolatie en schoolsluitingen een negatief effect hebben op de mentale gezondheid en het welbevinden van jongeren. Het is dus van belang om elkaar te beschermen en om uitbraken op scholen, evenementen, werkplekken, etcetera te voorkomen. Vaccinatie is een preventieve maatregel die het normale leven van adolescenten zo min mogelijk verstoort.

Gezondheidswinst voor iedereen

De gezondheidsraad schat in dat de vaccinatie van jongeren ook bijdraagt aan gezondheidswinst voor de bevolking als geheel. Onderzoek van het RIVM laat zien dat vaccinatie van 12-17-jarigen met het BioNTech/Pfizer-vaccin het reproductiegetal met 20-35% kan doen afnemen bij een vaccinatiegraad van 65-85%. Daardoor is er ook een afname van enkele procenten te verwachten op het aantal infecties, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfte bij volwassenen en kan een opleving van het virus in het najaar mogelijk voorkomen worden.

Bijwerkingen

De vaccinatie heeft, net als andere geneesmiddelen, bijwerkingen. Het kan gepaard gaan met tijdelijke lokale symptomen zoals pijn, roodheid en zwelling op de plek van de injectie en systemische reacties zoals koorts, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. De meest voorkomende symptomen en reacties bij adolescenten bij het BioNTech/Pfizer-vaccin zijn pijn op de plaats van de injectie (>90%), vermoeidheid en hoofdpijn (>70%) en spierpijn en rillingen (>40%). De bijwerkingen zijn meestal mild en treden vaker op na de 2e vaccinatie.

Zeer zeldzame bijwerkingen

Onlangs was er in de media te lezen dat er bij enkele mensen onder de 30 jaar een ontsteking van de hartspier/hartzakje werd vastgesteld na vaccinatie met het Pfizer-vaccin. Dit kan vragen oproepen bij jongeren. Op dit moment doet het Europees Geneesmiddelen Agentschap verder onderzoek naar deze mogelijke en zeer zeldzame bijwerking. Of er een verband bestaat is nog niet duidelijk. Dit is een aandoening die meestal voorkomt na een doorgemaakte virale virusinfectie. De veiligheid van de vaccins wordt continu gemonitord en bij nieuwe gegevens adviseert de commissie opnieuw.

Eigen keuze

Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig of ze een coronavaccinatie willen. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar beslissen in principe samen met hun ouder(s). Als die niet willen dat het kind wordt gevaccineerd, terwijl het kind het zelf wel wil, is de wens van het kind doorslaggevend.

Uitnodigingen

De eerste jongeren, geboren in 2004, kunnen vanaf 2 juli 2021 een afspraak maken voor de coronavaccinatie. Op 6, 7 en 8 juli ontvangen alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar een uitnodigingsbrief. Voor het begin van het nieuwe schooljaar kunnen alle jongeren een eerste prik ontvangen als zij dat willen. 

Vragen? Stuur een chat

Heeft u vragen over de coronavaccinatie voor jongeren? Die kunt u stellen via de chat voor jongeren tot 23 jaar van www.jouwggd.nl. Dat kan ook anoniem. De chat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Meer informatie over de vaccinatie van jongeren is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Onderwijspersoneel met voorrang testen

Onderwijspersoneel met voorrang testen

Leraren, medewerkers kinderopvang en gastouders krijgen prioriteit bij de coronatesten. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl voor de criteria voor leraren en de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders. Controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

Landelijk Coronatest Prioriteitsnummer

Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

0800 - 8101

Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg

Komt u niet in aanmerking voor prioritair testen? Maak dan online een afspraak via www.coronatest.nl of bel met de Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg:

088 - 8805005

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Scholen ontvangen zelftesten vanuit de overheid. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid. Alle landelijke basisregels en het testbeleid blijven van kracht.

Het gebruik van een zelftest en deelname van een school is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

Doel zelftesten

Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. De testen zijn op scholen bedoeld voor:

 1. Periodiek (preventief) testen van niet-immune medewerkers (PO en VO)
  Advies: 2x per week testen met zelftest, verspreid over de week.
 2. Periodiek (preventief) testen van niet-immune leerlingen (VO)
  Advies: 2x per week testen met zelftest, verspreid over de week.

Uitzondering zelftesten scholen: Voor de nauwe en overige contacten geldt dat zij niet in quarantaine hoeven en geen testadvies krijgen als zij immuun zijn voor COVID-19. Immune leerlingen in het voortgezet onderwijs en medewerkers hoeven niet meer mee te doen met het preventief zelftesten. Lees in de definities wanneer iemand als immuun wordt beschouwd. 

Positieve uitslag van de zelftest?

Periodiek (preventief) testen

Bij een positieve uitslag van een zelftest is een hertest bij de GGD noodzakelijk. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD-locatie. De positief geteste persoon gaat in isolatie en niet-immune huisgenoten gaan in quarantaine. Het bron- en contactonderzoek zal worden opgestart als de uitslag van de hertest bij de GGD ook positief is. Bij een negatieve uitslag kan de isolatie en quarantaine worden opgeheven. Plan een hertest in bij de GGD door te bellen met het landelijke afsprakennummer: 0800-1202 of via www.coronatest.nl.

Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 

Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om te testen:

 • bij klachten,
 • na nauw contact met iemand met corona
 • een melding van de CoronaMelder-app
 • terugkomst in Nederland na een reis uit een hoog-risicogebied

Er moet in die gevallen altijd een afspraak bij een teststraat van de GGD gemaakt worden. Een zelftest kan dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer naar school of naar het werk kan. De test kan ook niet gebruikt worden om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag. Een zelftest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur.

Gegevensuitwisseling voor het BCO

Gegevensuitwisseling voor het BCO

Om het bron- en contactonderzoek (BCO) goed uit te kunnen voeren, heeft de GGD contactgegevens nodig van personen die in contact zijn geweest met een positief getest persoon. Zo kan de GGD de betreffende personen informeren en van advies voorzien over testen en mogelijke quarantaine. De afgelopen periode kregen we veel vragen van scholen en KDV's binnen over wat wel en niet toegestaan is ten aanzien van het uitwisselen van gegevens. Om scholen en KDV's hierbij op weg te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een handreiking gepubliceerd. 

Welke gegevens mag een school verstrekken aan de GGD?

Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school of KDV bepaalde informatie over personen met de GGD mag delen om ervoor te zorgen dat het BCO goed kan worden uitgevoerd. De gegevensverstrekking moet volgens de privacyregels (AVG) noodzakelijk en proportioneel zijn. Het gaat om een beperkte lijst van niet-bijzondere persoonsgegevens. Het uitwisselen van andere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee uitgesloten. Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens van leerlingen en personeel die mogelijk als nauw contact of overig contact worden aangemerkt:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Presentie/absentielijst: of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was
 • Plattegrond van de klas: waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen
 • In kaart brengen groepsvorming en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens door scholen aan de GGD in het kader van BCO blijft een belangenafweging van de school zelf. De school is niet verplicht om de gegevens te verstrekken aan de GGD ten behoeve van BCO. Indien ouders of leerlingen niet willen meewerken aan BCO, kunnen zij daar bezwaar tegen maken bij de school en/of de GGD, zodat er geen persoonsgegevens van deze leerlingen worden verstrekt aan de GGD. Er hoeft vooraf, of bij elke casus, niet expliciet toestemming gevraagd te worden. De lijst van de te verstrekken persoonsgegevens door de school aan de GGD is limitatief. Het uitwisselen van andere persoonsgegevens dan hierboven genoemd, zoals adres en BSN, en bijzondere persoonsgegevens, wordt hiermee uitgesloten.

Bekijk de volledige handreiking van 25 maart 2021 voor aanvullende informatie.

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

  Hygiënemaatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. De unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang heeft in overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekeken op welke wijze haar taak ten aanzien van inspecties vormgegeven wordt. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

  Corona en het belang van ventilatie

  Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Bekijk de informatie voor scholen omtrent ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. 

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Lesmateriaal ‘Je brein de Baas?!’

  Door het coronavirus staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas?!’ is specifiek gemaakt voor scholen om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Tijdens, maar ook na de coronacrisis. Het lesmateriaal ondersteunt docenten om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en in anderen. Met behulp van toegankelijke animatiefilms en praktische opdrachten zijn docenten in staat het verschil te maken.

  Het lesmateriaal

  ‘Je Brein de Baas!!’ bestaat uit twee lessen van 45 à 50 minuten. De volgende modules komen aan bod in deze lessen:

  • Een dubbele crisis: waarom jongeren extra last kunnen hebben van de coronacrisis.
  • Je brein en stress: hoe je brein in elkaar zit en stress je denken uitschakelt.
  • Grip op je gevoel: waar gevoelens vandaan komen en wat je ermee kunt.
  • Je stress te lijf: hoe je je beter kunt voelen, zonder moeilijke gesprekken.

  Elke module bestaat uit een korte animatiefilm met opdrachten en een bijbehorend werkblad. Het lesmateriaal is gratis toegankelijk via de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Voor jongeren zijn de animatiefilms ook op www.jouwggd.nl te vinden.

  Hoe wordt het in school toegepast?

  Deze lessenserie is geschreven als invulling voor mentorlessen. Ze kunnen ook ingepast worden in andere lessen, zoals biologie of verzorging. Het lesmateriaal is verwerkt in een handleiding met uitgewerkte opdrachten waarmee iedere docent direct aan de slag kan.

  Het is van belang dat docenten zich competent en in staat voelen om deze lessen te geven. Aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen begint met aandacht voor de mentale gezondheid van het schoolteam. Schoolpsychologen kunnen hierin ondersteunen. Meer weten? Kijk op de website van NIP.

  Vragen?

  Voor vragen over het lesmateriaal kunt u terecht bij de adviseur Gezonde School, jeugdverpleegkundige of jeugdarts van uw school. U kunt ook een e-mail sturen naar infoJGZ@ggdzl.nl. Als er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben, kan indien gewenst de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van uw school met hen in gesprek gaan. Het advies is om ook met hen af te stemmen voordat u deze lessen geeft.

  Wel of niet naar school of kinderopvang?

  Wat zijn de thuisblijfregels voor kinderen?

  Vanaf maandag 12 juli mogen kinderen van 0 t/m 12-jarigen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) naar de kinderopvang en school. Bekijk de handreiking bij neusverkouden kinderen voor meer informatie of check de Beslisboom uit of thuis? voor kinderen tot 12 jaar. Bij koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten, blijft een kind thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

  Verder moet een kind thuisblijven wanneer hij of zij een contact is van een COVID-19 patiënt én hij of zij klachten heeft. Als een kind een huishoudcontact is van iemand die positief is getest of van iemand met COVID-19 klachten zoals koorts en/of benauwdheid, moet het kind ook thuisblijven.

  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers telefonisch contact opnemen met de GGD Zuid Limburg via 088 880 5000. Een medewerker van het callcenter overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. Meer informatie over het testen en testbeleid bij kinderen leest u op deze pagina.

  Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen?

  Vanaf maandag 12 juli mogen kinderen van 0 t/m 12-jarigen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) naar de kinderopvang en school. Bekijk de handreiking bij neusverkouden kinderen voor meer informatie of check de Beslisboom uit of thuis? voor kinderen tot 12 jaar. 

  Als een kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, mag het dan niet naar school of kinderopvang?

  Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers telefonisch contact opnemen met de GGD via 088 880 5000. Een callcentermedewerker van de GGD overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

  Welke kinderen zijn kwetsbaarder dan anderen in deze tijd? Kunnen zij daarom beter thuis te blijven?

  Voor zover nu bekend en gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lijken kinderen met onderliggend lijden geen ernstiger beloop van covid-19 te hebben, met uitzondering van kinderen met obesitas en daarbij diabetes mellitus type 2. Overleg bij vragen en zorgen met de ouders van het kind en vraag de jeugdarts bij dit overleg aan te sluiten. De jeugdarts zal zo nodig met de behandelend arts van het kind overleggen.

  Wanneer is er meldingsplicht als meerdere kinderen met klachten thuisblijven?

  Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kindcentrum dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID.

  Mag een leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw, die luchtwegklachten heeft gehad maar inmiddels klachtenvrij is werken?

  Als de leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw minimaal 24-uur klachtenvrij is, mag hij/zij werken. Het heeft geen nut om een test te doen, omdat die test niet uitwijst of je besmet bent geweest met Covid-19.

  Testen

  Moet ik mij opnieuw laten testen zodat ik uit isolatie mag?

  Nee, als u niet meer besmettelijk bent en van de GGD de isolatie mag opheffen, dan is opnieuw testen niet zinvol. Wij zullen geen nieuwe test inplannen.

  Welke testmethoden zijn geschikt voor kinderen?

  We vernemen dat veel gecommuniceerd wordt dat kinderen alleen met PCR-test getest mogen worden. Dit is onjuist. Kinderen mogen zowel met een antigeen sneltest als met een PCR-test worden getest. Dit geldt voor kinderen met coronaklachten én voor kinderen die in het kader van een BCO zonder klachten worden getest.

  Waar kunnen kinderen zich laten testen die in het buitenland wonen en in NL naar school gaan?

  Kinderen die in Duitsland of België wonen en in Nederland naar school gaan mogen zich in Nederland laten testen. Als kinderen klachten hebben die passen bij het coronavirus kan een afspraak gemaakt worden via het landelijke testafspraken nummer: 0800 - 1202.

  Als het kind positief getest is op corona, dient hij of zij de quarantaineregels te volgen van het land waar ze wonen. Het kan namelijk zo zijn dat de quarantaineregels in België of Duitsland strenger zijn dan in Nederland. 

  Waar kunnen medewerkers zich laten testen die in het buitenland wonen en in NL op een school of kinderopvang werken?

  Medewerkers die in Duitsland of België wonen en in Nederland op een school of kinderopvang werken, mogen zich in Nederland laten testen. In Nederland krijgen leraren, medewerkers kinderopvang en gastouders prioriteit bij de coronatesten. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl voor de criteria voor leraren en de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders

  Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer: 0800 - 8101. Bij een positieve testuitslag dient u de quarantaineregels te volgen van het land waar u woont. Het kan namelijk zo zijn dat de quarantaineregels in België of Duitsland strenger zijn dan in Nederland. 

  Hygiëne, schoonmaak en PBM

  Wat te doen bij hoesten en niezen?

  Leer de kinderen hoesten in de binnenkant van de elleboog. Gebruik daarbij papieren disposable zakdoekjes als het kind of medewerker moet hoesten of niezen.

  Handen wassen met water en zeep?

  Zorg dat de kinderen en de leerkracht/pedagogisch medewerker (en ouders) regelmatig de handen wassen met water en zeep en deze afdrogen met een disposable papieren handdoek. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na toiletgang, na het buitenspelen en bij zichtbare vieze handen) ook tussendoor extra de handen wassen.

  Moeten hygiënedoekjes of desinfecterende handgel/alcohol worden gebruikt?

  Gebruik liever géén hygiënedoekjes en/of handgel/alcohol bij de kinderen. Hygiënedoekjes bevatten veelal alcohol en chloor waardoor het veiligheidsaspect in gedrang kan komen; denk hierbij aan het in de mond nemen en/of het wrijven in de ogen.

  Desinfecterende gel of handalcohol niet inzetten bij kinderen vanwege het veiligheidsaspect; denk aan het drinken of “proeven” van de gel/alcohol.

  • Gebruik daarom alléén water en zeep bij kinderen.
  • Gebruik naast water en zeep eventueel desinfecterende gel/alcohol, maar dan uitsluitend bij de medewerkers
  Hoe gaan we om met de reguliere schoonmaak?

  Voor de reguliere schoonmaak is een allesreiniger (zeepoplossing) afdoende. Het corona virus is niet bestand tegen zeepbestanddelen en alcohol. Zet alcohol (70%) alleen in bij een verdenking van coronabesmetting en alleen op kleine harde oppervlakken of voorwerpen welke bestand zijn tegen alcohol.

  Heb extra aandacht voor de plekken welke vaak aangeraakt worden door personeel en kinderen; denk hierbij aan klinken, railing, handvaten en lichtknoppen. De reguliere schoonmaak dient dagelijks plaats te vinden.

  Is het nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te zetten?

  PBM (halterschort, handschoenen, beschermbril) zullen veelal niet standaard aanwezig zijn en behoeven ook niet standaard ingezet te worden, daar in principe alle bewezen en verdachte kinderen en/of leerkrachten geweerd zullen worden.  

  In verband met een specifieke situatie hebben wij Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) nodig. Hoe komen we daaraan?

  Overleg over de indicatie, het gebruik en het verkrijgen van PBM met de professionals van de jeugdgezondheidszorg die uw school al kennen.

  Kinderopvang

  Waar kan ik het protocol vinden met de algemene COVID-19 -maatregelen voor de gehele kinderopvangsector

  Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via de website veranderingenkinderopvang.nl

  Hoe kan ik mij als gastouder aanmelden voor een test?

  Gastouders met klachten kunnen zich laten testen door de GGD Zuid Limburg. Zij krijgen voorrang bij de coronatesten, net zoals leraren en medewerkers kinderopvang. Bekijk de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders op de website van de Rijksoverheid en controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

  Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

  0800 - 8101

  Kan een nieuwe gastouder in LRK worden opgenomen zonder geldig EHBO certificaat?

  Nee, een nieuwe gastouder moet voldoen aan alle kwaliteitseisen om geregistreerd te worden in het LRK. Ook een geldig EHBO certificaat behoort hiertoe. Een reeds bekende gastouder met een EHBO-certificaat dat door corona is verlopen, kan wel geregistreerd worden.