U bevindt zich op:BurgersMilieu en gezondheidIndustrie in de regioUitstoot Salpeterzuurfabriek

Uitstoot Salpeterzuurfabriek

Bij een storing of een voorval in een salpeterzuurfabriek kunnen, afhankelijk van de situatie, onder andere ammoniak, salpeterzuur en/of stikstofoxiden (NOx) vrijkomen. Deze stoffen bestaan allemaal uit stikstofverbindingen.

  • Ammoniak wordt gebruikt als o.a. grondstof voor de kunstmestproductie. Het is een giftig en bij zeer hoge concentraties brandbaar gas met een stekende prikkelende geur. 
  • Salpeterzuur is een sterk zuur en wordt onder andere gebruikt bij de productie van kunstmest. Het is een vloeistof met een stekende prikkelende geur. 
  • Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor een groep verbindingen van zuurstof met stikstof zoals stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. Er wordt ook wel gesproken van nitreuze dampen: een mengsel van met name stikstofmonoxide en stikstofdioxide met een herkenbare bruinrode kleur. Ook dit mengsel heeft een typerende stekende geur.

Hoe kunt u met deze stoffen in aanraking komen?

Hoe kunt u met deze stoffen in aanraking komen?

Als u als omwonende buiten bent tijdens een uitstoot, kunt u deze gassen inademen. Ook uw ogen en huid kunnen met de stoffen in aanraking komen. Om dit te voorkomen wordt u, wanneer er grote hoeveelheden van deze stoffen zijn vrijgekomen, gewaarschuwd om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Wat betekent dat voor uw gezondheid?

Zowel ammoniak, salpeterzuur als stikstofoxiden hebben een stekende geur en kunnen al bij lage concentraties milde keelpijn, prikkeling van de neus en tranende ogen veroorzaken. Bij hoge concentraties worden deze klachten ernstiger. Hoge concentraties kunnen bijvoorbeeld optreden in de ruimte waar de storing is ontstaan of op het industrieterrein zelf. Via metingen gaat men na of deze stoffen ook in de omgeving van het industrieterrein terecht zijn gekomen. Metingen geven ook aan hoe hoog de concentraties van de stoffen zijn en of er risico’s voor de gezondheid van omwonenden zijn. 

Wat kunt u doen bij gezondheidsklachten?

Wat kunt u doen bij gezondheidsklachten?

Het kan voorkomen dat u tijdens een uitstoot van deze stoffen buiten bent geweest en misschien de stoffen heeft ingeademd:

  • Als u geen prikkeling heeft van keel en neus en ook niets heeft geroken, dan bent u waarschijnlijk niet met de stoffen in aanraking geweest.
  • Hebt u de stof wel geroken en last van irritatie van uw luchtwegen: de klachten zijn meestal van tijdelijke aard. De klachten verdwijnen als u naar binnen gaat of naar een plek waar de stoffen niet zijn. Verdwijnen de klachten niet of nemen ze zelfs toe neem dan contact op met uw huisarts. 

Wat kunt u zelf verder nog doen?

Wat kunt u zelf verder nog doen?

Deze informatie is gebaseerd op de meest voorkomende situaties. Er kan zich uiteraard ook een andere situatie voordoen. Wij adviseren u  om de site van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en andere informatiekanalen goed in de gaten te houden als er sprake is van een incident op een industrieterrein.