Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Miljoenen Oekraïners hebben alles achtergelaten om in andere Europese landen te schuilen voor het oorlogsgeweld. In Zuid-Limburg worden ook vluchtelingen opgevangen. De GGD Zuid Limburg staat voor hen klaar. Voor de eerste medische zorg, waaronder de opvang van mensen met psychosociale problemen en trauma's. Daarnaast werken we samen met zorgpartners en hebben een adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan vluchtelingen. 

Heeft u vragen over de gezondheidszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne? U leest er meer over op deze pagina. 

Informatie voor burgers die thuis vluchtelingen opvangen

Hoe zorgt u voor veerkracht bij uw gasten en bij uzelf?

Biedt u huisvesting aan gevluchte mensen uit Oekraïne en heeft u behoefte aan handvatten over wat dit mentaal en emotioneel kan betekenen voor uw gasten en voor uzelf? Raadpleeg dan de folder van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

In deze folder vindt u:

 • Uitleg over wat voor impact de oorlogssituatie kan hebben op uw gasten en eventueel hun kinderen uit Oekraïne.
 • Reacties, symptomen en/of klachten die je tegen kunt komen bij de mensen die u opvangt.
 • Een beschrijving hoe verwerking normaliter verloopt.
 • Tips om mensen uit Oekraïne te ondersteunen: op welke signalen let u, wat kunt u beter wel en niet doen?
 • Zaken waar u zelf tegenaan kunt lopen en praktische tips om voor uzelf te zorgen nu u een ander helpt
Hoe bescherm ik mezelf tegen het oplopen van een infectieziekte?

Goede hygiëne is belangrijk. Volg daarom de volgende adviezen op om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen:

 • Was de handen vaak en goed met water en zeep!
  Doe dit in ieder geval voor het eten of voor het klaarmaken van eten, nadat u naar de wc bent geweest, na het snuiten van uw neus, als u thuiskomt of als u binnenkomt bij andere mensen thuis of op uw werk.
 • Droog de handen goed af met een schone handdoek of een papieren doek
 • Hoest en nies in de ellenboog
 • Gebruik een papieren zakdoek maar één keer en gooi het direct na gebruik weg
 • Ventileren: zorg voor voldoende frisse lucht in huis
 • Maak het toilet en ander sanitair vaak en zorgvuldig schoon

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rivm.nl/hygiene

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne in huis. Loop ik risico op een infectieziekte?

De risico’s zijn klein, maar het is belangrijk om te weten dat in Oekraïne het aantal volwassenen en kinderen dat gevaccineerd is, volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), lager is dan in Nederland. Ook komen in Oekraïne een aantal infectieziekten voor, die bijna niet in Nederland voorkomen.

Wat infectieziekten betreft zijn de risico's voor vluchtelingen zélf doorgaans groter dan voor de Nederlandse bevolking. Dit komt doordat Nederlanders beschermd zijn door de goede vaccinatiegraad. Bent u zelf niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma dan loopt u mogelijk risico. U kunt hiervoor overleggen met uw huisarts of de GGD (088-8805070).   

Verder is het van belang om contact met zieken zoveel mogelijk te vermijden als u zelf kwetsbaar bent, bijvoorbeeld als u zwanger bent of een immuunstoornis heeft. Dan is het ook extra belangrijk dat u zelf volledig gevaccineerd bent tegen met name COVID-19, inclusief de herhaalprik.

Mijn Oekraïense gast heeft klachten waarvoor een arts nodig is. Wat kan ik doen?

U kunt een afspraak maken bij uw eigen huisarts en aangeven dat het om een Oekraïense vluchteling gaat. De huisarts kan medisch noodzakelijke zorg leveren. In de avonden en weekenden kunt u terecht voor spoedzorg bij de huisartsenpost in uw regio. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Kan mijn Oekraïense gast gevaccineerd worden tegen het coronavirus?

Mensen uit Oekraïne die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen zich in Nederland laten vaccineren en/of een herhaalprik halen. Hiervoor kan uw gast een afspraak maken met de GGD via de gebruikelijke wegen of gebruik maken van prikken zonder afspraak. Zie meer info op: https://www.ggdzl.nl/coronavirus/vaccinatie-coronavirus/ en https://www.ggdzl.nl/contact/ik-zoek-een-adres/corona-test-en-vaccinatielocaties/

Welk risico loop ik als gastgezin op tuberculose en hoe kan ik mijzelf beschermen?

De kans dat een persoon uit Oekraïne besmet is met Tuberculose, is zeer klein. Tuberculosebesmettingen komen in Oost-Europese landen wel vaker voor dan bij ons. De meeste mensen met een tuberculose-besmetting zijn niet besmettelijk voor anderen.
Dit is alleen het geval bij een zeer kleine groep waarbij doorgaans ook sprake is van duidelijke symptomen (langdurig hoesten, vaak met koorts, nachtzweten en fors gewichtsverlies).

Mocht een vluchteling toch klachten vertonen die langer dan 3 weken duren - hoesten, koorts, opgeven van bloederig slijm, nachtzweten en/of afvallen - adviseer hem/haar dan een afspraak te maken bij de huisarts. Het dragen van mondkapjes (type IIR of FFP2), mits goed gedragen, beschermt overigens goed tegen overdracht bij contact.

 

Kan ik een infectieziekte krijgen door huisdieren die meegebracht zijn uit Oekraïne?

Meegebrachte huisdieren uit Oekraïne vormen doorgaans geen besmettingsrisico voor de omgeving.  Wel wordt vluchtelingen geadviseerd om met hun huisdier zo snel mogelijk langs een dierenarts te gaan ter controle op chip, vaccinatie en paspoort.

Mocht een huisdier ongewoon, bijvoorbeeld aggressief gedrag vertonen, dan moet dit gemeld worden bij een dierenarts.

Ik ben gebeten of gekrabd door een huisdier uit Oekraïne. Wat moet ik doen?

Was dan onmiddellijk de wond goed schoon met water en zeep. Doe dit ten minste 15 minuten. Ontsmet de wond daarna met jodium of alcohol en neem zo snel mogelijk - in ieder geval binnen 24 uur -  contact op met de huisarts. De huisarts kan de wond beoordelen en samen met u nagaan of er een risico op rabiës (hondsdolheid) is en of er een vaccinatie tegen tetanus gegeven moet worden. Zo nodig kan de huisarts ook overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD.

Informatie en hulplijnen in het Oekraïens en Russisch

Informatie en hulplijnen in het Oekraïens en Russisch

 • Video over zelfzorgmiddelen | VR Drenthe 
 • Informatie over het coronavirus in het Russisch en Oekraïens | website van Pharos.
 • Vluchtelingenwerk biedt belangrijke informatie voor gevluchte Oekraïners in het OekraïensRussisch en Nederlands.
 • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. 
 • Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn geopend. Via 06 488 158 053 kunnen mensen vragen stellen in het Oekraïens, Russisch en Engels.
 • Bij Zorgverzekeringslijn vindt u veel informatie over de gezondheidszorg in Nederland voor Oekraïners. De informatie is deels vertaald in het Oekraïens.
 • Op Zanzu.nl staat veel informatie over seksuele gezondheid, hiv en soa in 16 talen, waaronder Russisch.
 • Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma in het Oekraïens is te vinden op de website van de Rijksoverheid
 • Vluchtelingen kunnen al hun vragen over het coronavirus stellen aan een zorgprofessional in hun eigen taal. De informatielijn 0800 770 7707 is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Het telefonische spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 14.00-18.00 uur via hetzelfde telefoonnummer.

Meer informatie

Meer informatie

 • Er is een telefonische hulplijn in het Nederlands geopend voor hulpvragers en hulpaanbieders: 070 445 5888. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-21.00 uur.
 • De Rijksoverheid heeft een handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. Hierin vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 
 • Informatie over de opvang van vluchtelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.