U bevindt zich op:ProfessionalsSociaal medisch advies

Sociaal medisch advies

De gemeenten en Sociale Diensten ontvangen van burgers aanvragen voor hulpmiddelen, ontheffingen, arbeidsgeschiktheid en inburgering. Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, vragen zij medisch advies aan de GGD.

De aanvragen kunnen betrekking hebben op verschillende voorzieningen.

Wat doet de GGD?

Voor het beoordelen van een aanvraag van een inwoner kan de gemeente advies inwinnen bij onze afdeling Sociaal-Medisch Advies. De GGD geeft medisch advies bij aanvragen voor hulpmiddelen, ontheffingen, arbeidsgeschiktheid en inburgering en hanteert daarbij een volgende werkwijze:

Vooroverleg met intaker

Vooroverleg met intaker

De gemeentelijke intaker bespreekt de aanvragen met de arts Sociaal Medische Advisering van de GGD. Op deze manier wordt duidelijk wat de gemeente precies van de GGD wil weten. Intaker en arts bekijken of al bekende medische gegevens en eerder advies nieuw medisch advies door de GGD-arts overbodig maken.

Spreekuur

Spreekuur

De cliënt waarover de arts SMA een advies gaat uitbrengen, ontvangt een uitnodiging voor het spreekuur. Hij of zij heeft dan een gesprek met de arts en/of ergotherapeut van de GGD. Deze vormt zich een beeld van de sociaal-medische situatie en vraagt eventueel informatie op bij de behandeld arts. Hiervoor moet de cliënt toestemming geven.

Huisbezoek

Huisbezoek

Als er zaken zijn die alleen in het huis van de cliënt kunnen worden beoordeeld gaat de arts of ergotherapeut van de GGD op huisbezoek. In uitzonderingsgevallen bezoekt de arts mensen thuis die om medische redenen niet op het spreekuur kunnen komen.

Onderzoek en informatie inwinnen

Onderzoek en informatie inwinnen

Soms doet de arts een lichamelijk onderzoek. Ook kan hij of zij informatie inwinnen bij een behandelend arts of therapeut. Daarvoor geeft de cliënt eerst toestemming. Informatie die de cliënt zelf meebrengt, bijvoorbeeld medicijnkaarten of dieetlijsten, zal ook bijdragen aan de totstandkoming van het advies.

Pakket van eisen

Pakket van eisen

In het Wmo-advies van de arts SMA staat niet alleen of een voorziening medisch noodzakelijk is, maar ook welke voorziening het beste past bij de beperking van de cliënt. Het is soms nodig dat er een passing of selectie van de geadviseerde voorziening plaatsvindt. De passing vindt meestal plaats op een centrale locatie. Als een woningaanpassing nodig is, stelt de arts of ergotherapeut een pakket van eisen op waaraan deze aanpassing moet voldoen.

Advies

Advies

De GGD verstuurt het advies digitaal naar de instantie die de adviesaanvraag deed. Het advies is kort en bondig. Om de privacy van de onderzochte persoon te beschermen staan er niet meer gegevens in dan noodzakelijk. De cliënt heeft recht op inzage in dit advies.

Bezwaar

Bezwaar

De cliënt kan bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Gebeurt dit, dan kan de gemeente de GGD verzoeken de aanvraag en het advies nogmaals te beoordelen. De gemeenten nemen op basis van dit nieuwe advies en de eigen bevindingen een nieuw besluit.

Doorlooptijden

Doorlooptijden

De actuele doorlooptijden van de aanvragen gelden vanaf de datum van ontvangst door de GGD.

Wmo zorgloket: 6 weken

  • Huishoudelijke hulp
  • Rolstoel, scootmobiel
  • Vervoer
  • Woningaanpassingen
  • Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder, passagier

Sociale Dienst: 6 weken

  • Arbeidsgeschiktheid
  • Bijzondere Bijstand

Meer informatie

088 - 880 5010

Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.