U bevindt zich op:Over de GGDWetgeving en BeleidWet Open OverheidWoo-verzoek indienen

Woo-verzoek indienen

Voordat u een verzoek indient:

  • Uw verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in documenten.
    Met documenten wordt bedoeld: een door de GGD Zuid Limburg opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van de GGD Zuid Limburg. 
  • Bekijk of de gevraagde informatie al eerder bekend is gemaakt. Zie openbaargemaakte documenten.
  • Identificatie. Wanneer uw verzoek ziet op informatie die uzelf betreft, kunnen wij op een later moment vragen om u te identificeren door middel van het toesturen van een kopie van uw (deels afgeschermde) legitimatiebewijs of door langs te komen met uw identiteitsbewijs om uw identiteit vast te stellen indien dit niet mogelijk is op basis van de bij de GGD Zuid Limburg aanwezige gegevens. 

Woo-verzoek formulier: indienen

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw verzoek in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens komen binnen bij de Woo-contactpersoon van de GGD Zuid Limburg. Uw gegevens worden niet met instanties buiten de GGD Zuid Limburg gedeeld

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Een ingewilligd verzoek bewaren wij 5 jaar. Afgewezen of afgebroken verzoeken worden 1 jaar bewaard

Wat zijn uw rechten?

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.