U bevindt zich op:Over de GGD Openbare WOO-publicaties

Openbare WOO-publicaties

Op 15 februari 2022 is er Wob verzoek omtrent de datadiefstel ingediend bij alle GGD'en. 
Dit Wob verzoek loopt parallel aan een massaclaim naar aanleiding van de aan het licht gekomen datadiefstal in februari 2021.

Wij hebben in de afgelopen weken ons best gedaan om zo zorgvuldig mogelijk te voldoen aan het verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur die per 1 mei 2022 is omgezet naar een verzoek op grond van de Wet Open Overheid. 
We willen zo transparant mogelijk zijn richting de samenleving. Daarom hebben we besloten om de documenten openbaar te publiceren op onze website. 
Op deze manier kan iedereen die dit wenst de stukken online raadplegen.