GHOR

Hoe pakken we rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners met elkaar samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? 

Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg werkt GHOR Zuid-Limburg aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit alles gebeurt binnen het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Wat doet de GHOR?

Wat doet de GHOR?

GHOR staat voor Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR). Onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voert de GHOR een aantal taken uit:

  • GHOR Zuid Limburg levert een bijdrage aan de plannen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft een aantal wettelijke taken zoals het opstellen van een regionaal risicoprofiel, een beleidsplan en een crisisplan;
  • De GHOR adviseert de acute zorgpartners en andere zorginstellingen over de voorbereiding op rampen en crises en hun rol hierin. Het doel is het waarborgen van zorg aan de cliënten in alle omstandigheden. Daarnaast geeft de GHOR leiding aan en coördineert de acute zorgketen tijdens een ramp- of crisissituatie. De GHOR vormt daarmee de schakel tussen deze keten en de Veiligheidsregio;
  • De GHOR adviseert overheden over het voorkomen en beperken van rampen en crises. Zij richt zich op de geneeskundige risico’s; bijvoorbeeld bij evenementen.

Jaaroverzicht GHOR 2021

Het jaar 2021 is voor de GHOR Zuid-Limburg een turbulent jaar geweest. Zo vroeg de COVID-19 crisis in 2021 veel inspanningen van de GHOR en haar zorgpartners. Daar bleef het niet bij. Halverwege het jaar stond er een tweede crisis voor de deur: Limburg werd opgeschrikt door extreem hoogwater. De gevolgen waren groot en nog steeds is de impact van de ramp in Limburg merkbaar. De GHOR had ook hier centrale rol in het coördineren, adviseren, verbinden en informeren van verschillende partners. 

Een bijzonder jaar, dat het terugblikken waard is. Bovenstaande gebeurtenissen, en de reguliere werkzaamheden van de GHOR, zijn samengevoegd in het jaaroverzicht van de GHOR 2021. Als onderdeel van het jaaroverzicht zijn ook 3 video’s gemaakt die ingaan op de volgende thema’s:

...