GHOR

Hoe pakken we rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners samenwerken met elkaar om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid Limburg werkt GHOR Zuid-Limburg aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit alles gebeurt binnen het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten… op al deze zaken bereidt de veiligheidsregio zich voor. De activiteiten zijn gericht op:

  • Voorkomen: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen;
  • Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om schade te beperken, volgens de procedure GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure);
  • Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

De diversiteit aan werkzaamheden die de GHOR uitvoert is weergegeven in deze infographic (PDF, 901 kB)

Wat doet de GHOR?

GHOR staat voor Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR). Onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voert de GHOR een aantal taken uit:

  • GHOR Zuid Limburg levert een bijdrage aan de plannen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft een aantal wettelijke taken zoals het opstellen van een regionaal risicoprofiel, een beleidsplan en een crisisplan;
  • De GHOR adviseert de acute zorgpartners en andere zorginstellingen over de voorbereiding op rampen en crises en hun rol hierin. Het doel is het waarborgen van zorg aan de cliënten in alle omstandigheden. Daarnaast geeft de GHOR leiding aan en coördineert de acute zorgketen tijdens een ramp- of crisissituatie. De GHOR vormt daarmee de schakel tussen deze keten en de Veiligheidsregio;
  • De GHOR adviseert overheden over het voorkomen en beperken van rampen en crises. Zij richt zich op de geneeskundige risico’s; bijvoorbeeld bij evenementen.