U bevindt zich op:ProfessionalsGeneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Advisering overheid

Advisering overheid

De GHOR adviseert overheden, met name gemeenten, over het voorkomen en beperken van rampen en crises. Het gaat hier bij om de geneeskundige risico’s.
Risico’s kunnen betrekking hebben op objecten als Maastricht Aachen Airport (MAA) en Chemelot of bijvoorbeeld op de aanleg van een nieuwe tunnel. Maar er kunnen zich ook risico’s voordoen bij (tijdelijke) situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer van gevaarlijke stoffen op bepaalde trajecten of de hoogwaterstand van de Maas.

Evenementen

De GHOR heeft een belangrijke rol bij grote evenementen. De GHOR:

  • stelt jaarlijkse een evenementenkalender samen;
  • zorgt voor het inzetten van personeel en materiaal in de regio;
  • maakt evenementenadviezen voor de gemeenten;
  • maakt risicoanalyses ;
  • neemt deel aan overleg;
  • stemt af met veiligheidspartners;
  • adviseert ketenpartners in verband met de eventuele extra inzet vanwege een evenement

Deze taken worden in samenwerking met politie en brandweer uitgevoerd.

De GHOR heeft samen met haar partners informatiekaarten gemaakt voor organisatoren van evenementen. Bovenop onze voorschriften en advies, geven we in deze flyers extra informatie en tips op het gebied van hitte aan de organisator van een evenement.