U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeenten Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Een gezonde leefstijl is een belangrijke voorwaarde voor een gezond gewicht. Kiezen voor gezond gedrag is niet altijd eenvoudig. Wat kan de samenleving doen om de keuze van jongeren voor een gezonde leefstijl gemakkelijk te maken?

Met de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht  (JOGG) werken publieke en private partijen samen om een gezonde leefstijl te bevorderen door  een gezonde omgeving te creëren, zowel op school als in de wijk. Steeds meer gemeenten in Zuid-Limburg kiezen voor deze aanpak. Zij richten zich daarbij vooral op de wijken waar het probleem van overgewicht bij kinderen en jongeren het grootst is.

De werkwijze JOGG

De werkwijze JOGG

JOGG kenmerkt zich door een bepaalde aanpak:

 • Onder de paraplu JOGG werken publieke en private partijen nauw samen om een gezonde omgeving te creëren en de gezondheid van de jeugd te verbeteren;
 • JOGG sluit aan bij bestaande activiteiten en preventieprogramma’s, zoals de Gezonde School en andere preventie-activiteiten in de wijken;
 • De JOGG regisseur heeft een spilfunctie. Hij neemt de regie op zich zodat samenhang en samenwerking is gewaarborgd;
 • De JOGG-aanpak is een lokale, duurzame, intersectorale aanpak die bewezen effectief is;
 • Zowel burgers als professionals beseffen dat overgewicht bij jongeren een probleem is waar ze samen, ‘als community’, iets aan kunnen doen. Een veelheid aan initiatieven levert één groot resultaat;
 • De verbinding tussen preventie en zorg is belangrijk om overgewicht zoveel mogelijk voorkomen én om ervoor te zorgen dat beginnend overgewicht vroeg wordt gesignaleerd en aangepakt;
 • De JOGG regisseur brengt thema’s onder de aandacht van diverse samenwerkende partijen en stimuleert hen daar mee aan de slag te gaan; bijvoorbeeld de landelijke themacampagnes  DrinkWater, gratis bewegen, gewoon doen!.

Wat is de rol van de GGD?

Wat is de rol van de GGD?

GGD Zuid Limburg regisseert binnen 7 gemeenten de JOGG aanpak. De JOGG regisseur:

 • verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt;
 • schrijft per schooljaar het plan van aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan;
 • heeft overzicht over wat er allemaal gebeurt in de JOGG-wijk;
 • richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak: de stuurgroep en de integrale werkgroepen;
 • creëert lokale publiek-private samenwerking;
 • onderhoudt contacten met de samenwerkingspartners;
 • deelt kennis en wisselt ervaringen uit met de andere JOGG-gemeenten.

Naast de regisseur zijn diverse andere medewerkers van de GGD vertegenwoordigd in de stuurgroep en werkgroepen rondom JOGG: directie, artsen jeugdgezondheidszorg, epidemiologen of gezondheidswetenschappers.