5G mobiel netwerk

5G is een nieuw mobiel netwerk; de vijfde generatie. Het is de opvolger van het mobiele netwerk dat we nu hebben; 4G (vierde generatie). 5G is een stuk sneller dan 4G. Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen. 5G moet ook de toenemende vraag naar mobiele gegevens opvangen en nieuwe toepassingen mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s en drones die pakketjes afleveren. 

Wanneer wordt 5G in gebruik genomen?

Wanneer wordt 5G in gebruik genomen?

Voorlopig hebben we nog geen 5G in Nederland. De Europese Unie wil graag dat in 2020 in elk land binnen de unie één stad is waar 5G werkt. Hoe snel het 5G-netwerk in Nederland zich daarna ontwikkelt, hangt vooral af van de telefoonbedrijven en ontwikkelaars van 5G-apparaten. In het begin zal 5G naast de huidige mobiele netwerken (2G, 3G en 4G) bestaan. Uiteindelijk zal 5G die netwerken waarschijnlijk helemaal vervangen. 

Wat betekent de komst van 5G voor mijn gezondheid?

Wat betekent de komst van 5G voor mijn gezondheid?

De radiofrequente straling van 5G-zendmasten is eigenlijk hetzelfde als die van 4G-zendmasten. De vraag is vooral of de radiofrequente straling door 5G  toeneemt op straat en in huizen. Sommige wetenschappers denken dat de straling toeneemt door de komst van 5G. Zij denken dat omdat we steeds meer gebruik gaan maken van mobiel internet. Andere wetenschappers verwachten dat de straling door 5G juist afneemt. Zij denken dat omdat 5G veel efficiënter werkt. 
In ieder geval moet de straling onder de normen blijven. De normen bepalen hoe sterk de straling mag zijn op plekken waar mensen komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft onder die normen geen gezondheidseffecten gevonden. In Nederland is de sterkte van de straling overal onder de normen. En dat blijft dus ook zo als er 5G is. 

Het Antennebureau houdt een lijst bij met testlocaties voor 5G.  Hier vind je ook resultaten van metingen van radiofrequente straling van mobiele netwerken