U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Medewerkers Veilig Thuis

Medewerkers Veilig Thuis

Ga je voor een veilig thuis voor iedereen? Ben jij een gedreven professional die een heldere visie heeft op de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties?
Vind je het een uitdaging om samen met partners in de keten ervoor te kunnen zorgdragen dat het geweld stopt?

Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Binnen de afdeling Veilig Thuis zijn wij op zoek naar medewerkers Veilig Thuis

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. De medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is. Dit doen wij met professionele, wendbare en vitale medewerkers.

Meer informatie over de GGD? Lees meer op onze website of bekijk ons filmpje.

Over de afdeling

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. We bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging. 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Veilig Thuis werkt vanuit de visie risico-gestuurde ketensamenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan risico-gestuurde zorg voor stabiele veiligheid.

Wat ga je doen?

In deze functie staat het adviseren en onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Daarbij is het doel de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen of beschermende maatregelen te bevorderen.

In deze functie neem je meldingen aan en geef je advies.

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je geeft voorlichting, advies en consult aan betrokkenen gericht op het bespreekbaar maken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt coaching richting degene die ondersteuning vraagt.
 • Je neemt meldingen aan, bepaalt de urgentie van de melding en verifieert de melding door  middel van (voor)onderzoek bij betrokkenen. 
 • Je verifieert, beoordeelt en interpreteert vertrouwelijke informatie uit de melding.
 • Je interpreteert en beoordeelt de specifieke gegevens, plaatst deze gegevens in de context van (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling en komt tot een beoordeling.
 • Je levert in overleg met collega’s een bijdrage aan het multidisciplinaire plan van aanpak.
 • Je verzorgt in- en externe voorlichting en kennisoverdracht met betrekking tot de verschillende aspecten van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je geeft feedback aan de melders.
 • Je levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Daarnaast initieer je de hulpverlening, zodanig dat het cliëntsysteem is geadviseerd en bijgestaan en het huiselijk geweld/de kindermishandeling is gestopt of het risico daarop is afgenomen.

 • Je bezoekt het cliëntsysteem naar aanleiding van een melding in het kader van het onderzoek.
 • Je verzamelt actief benodigde informatie over het cliëntsysteem, eventueel zonder toestemming van het cliëntsysteem, en voert interventie- en confrontatiegesprekken met hen.
 • Je bemiddelt en intervenieert in crisissituaties (binnen het cliëntsysteem en/of met betrokken partijen).
 • Je initieert, organiseert en coördineert (vrijwillige) hulpverlening en zorgt voor de inzet van specialisten uit verschillende disciplines waarbij sprake is van drang en/of gedwongen kader.
 • Je maakt afspraken met het cliëntsysteem en de melder over de nazorg en monitort de veiligheid en de geleverde hulpverlening.
 • Je onderhoudt de voor de uitvoering van de functie relevant netwerk en neemt deel aan overleggen met partners rondom de  cliënten.
 •  Je geeft uitvoering aan gebiedsgebonden werken.
 • Je levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.
 • Je registreert eigen werkzaamheden, draagt zorg voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.  

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Maatschappelijk Werk of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van het vakgebied huiselijk geweld.
 • Je beschikt over de volgende competenties: klantgericht, resultaatgericht, flexibel, leervermogen, samenwerken, probleemoplossend vermogen, oordeelsvorming.
 • Je kunt  volgens protocollen werken en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens.
 • Je bent SKJ geregistreerd.

Wat bieden wij jou? 

De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. 

 • De CAO SGO (regeling voor gemeenten) is van toepassing op de arbeidsverhouding. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden beschreven.
 • Het salarisniveau voor de functie is schaal 10.
 • Bij de functie hoort een minimum salaris: van € 2729,- bruto per maand (aanloopschaal 9) en een maximum salaris van € 4450,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • We geven de voorkeur aan fulltimers (36 u per week/1fte), maar een parttime dienstverband (minimaal 25,2 uur per week/0,7 fte) is ook mogelijk.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, het kopen en verkopen van verlof, flexibel werken en de mogelijkheid om thuis te werken, de mogelijkheid tot het volgen van  een opleiding en/of aanvullende cursussen en korting bij verschillende sportaanbieders.
 • Verder ontvang je een mobiele telefoon en een notebook in bruikleen

Heb je interesse? 

Herken jij jezelf hierin en wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze ruim 800 betrokken en bevlogen collega’s.

Solliciteren kun je uiterlijk tot 7 augustus a.s. via ons sollicitatieformulier op de website of stuur een motivatie met CV naar personeelszaken@ggdzl.nl

Gesprekken zijn gepland op 24 en 27 augustus a.s.

Ik heb interesse! Solliciteren

Vragen over de inhoud van de functie?

Ronald Snijders, Unithoofd Veilig Thuis

06 - 10 99 61 99

Peter van Dalen, Unithoofd Veilig Thuis.

06 - 57 33 33 71 

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Mariëlle Pijpers, PTO-adviseur

088 - 880 54 72