U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering scholenAdvisering Gezonde SchoolGezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs

Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs

Gezondheid op school heeft betrekking op verschillende thema’s. Op basis van uw eigen schoolprofiel en behoefte kunt u vaststellen welke gezondheidsthema’s het beste bij uw school passen en/of prioriteit hebben. Per thema kiest u vervolgens Gezonde School-activiteiten. 
Bij voorkeur kiezen scholen één tot drie gezondheidsthema’s en geven die een bepaalde periode prioriteit.

We hebben voor u een overzicht gemaakt van mogelijke activiteiten en interventies per thema, landelijk en regionaal. Dit zal nooit volledig kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de interventie ligt bij de interventie-eigenaar. Eventuele kosten zijn voor de school zelf.

Gezonde School-activiteiten per thema

Voeding

Gezond eten en drinken helpt ziekten en overgewicht voorkomen. Scholen kunnen leerlingen bewust maken van gezond eten en drinken. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van speciale lessen, programma’s of andere vormen van ondersteuning.

Regionale activiteiten en aanbieders

Landelijke activiteiten

Bewegen en sport

Regelmatig bewegen is gezond. Scholen spelen een belangrijke rol bij het verleiden van kinderen en jongeren om meer actief te worden. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van speciale lessen, programma's of andere vormen van ondersteuning.

Regionale activiteiten en aanbieders

Landelijke activiteiten

Welbevinden

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van het gevoelsleven en gepast sociaal gedrag. Kinderen ontwikkelen zich het beste binnen een positief school klimaat en een goede sfeer in de klas. Er zijn verschillende (les)programma's beschikbaar die gericht zijn op het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Vanaf 1 augustus 2015 is de Wet Sociale veiligheid in werking getreden. Hiermee hebben schoolbesturen een vergaande inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren.

Regionale activiteiten en aanbieders 

Landelijke activiteiten

Roken en alcohol

Roken is in Nederland de leefstijlfactor die de meeste ziekte en sterfte veroorzaakt. Alcohol is schadelijk voor de hersenen van kinderen. Als we kunnen voorkómen dat kinderen (later) beginnen met roken en alcohol, betekent dat een enorme gezondheidswinst.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Relaties en seksualiteit

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Waar komen baby's vandaan? Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat gebeurt er in de puberteit? Wanneer ben je homo?
De thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit maken met ingang van schooljaar 2012-2013 expliciet deel uit van kerndoel 38. Dat betekent dat het primair onderwijs verplicht is aan deze thema's aandacht te geven.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Fysieke veiligheid

Hoewel in de dagelijkse praktijk een ongeluk of incident niet altijd is te voorkomen is, kan de kans hierop wel worden beperkt door structurele aandacht voor fysieke veiligheid. Alleen door een integrale aanpak wordt uw school daadwerkelijk een veilige school. Het opstellen van een schoolbreed veiligheidsbeleid kan u daarbij helpen.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Milieu en natuur

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor leerlingen. Het thema Milieu gaat over de wijze waarop een school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid.

Regionale activiteiten

Landelijkeactiviteiten

Mediawijsheid

Scholen spelen een belangrijke rol bij mediawijsheid. Door op de basisschool aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media, worden kinderen mediawijs.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten