U bevindt zich op:Professionals Advisering scholen Advisering Gezonde School  Gezonde School-activiteiten voor het voortgezet onderwijs

Gezonde School-activiteiten voor het voortgezet onderwijs

Gezondheid op school heeft betrekking op verschillende thema’s. Op basis van uw eigen schoolprofiel en behoefte kunt u vaststellen welke gezondheidsthema’s het beste bij uw school passen en/of prioriteit hebben. Per thema kiest u vervolgens Gezonde School-activiteiten. 
Meestal kiezen scholen één tot drie gezondheidsthema’s en geven die een bepaalde periode prioriteit.

We hebben voor u een overzicht gemaakt van mogelijke activiteiten en interventies per thema, landelijk en regionaal. Dit zal nooit volledig kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de interventie ligt bij de interventie-eigenaar. Eventuele kosten zijn voor de school zelf.

Gezonde School-activiteiten per thema

Voeding

Gezond eten en drinken helpt om ziekte en overgewicht te voorkomen. Scholen kunnen leerlingen bewust maken van het belang van gezonde voeding en drinken. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van speciale lessen, programma’s of andere vormen van ondersteuning.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Bewegen en sport

Regelmatig bewegen is gezond. Scholen spelen een belangrijke rol bij het verleiden van kinderen en jongeren om meer actief te worden. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van speciale lessen, programma’s of andere vormen van ondersteuning.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Welbevinden

De puberteit is een belangrijke periode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tot evenwichtige volwassenen. Vrienden worden belangrijker. Sociale vaardigheden, weerbaarheid en het zelfbeeld ontwikkelen zich sterk in deze fase. Maar de invloed van ouders en andere opvoeders blijft van belang. Leerlingen presteren beter op scholen waar een positief schoolklimaat heerst.

Er zijn verschillende (les)programma's beschikbaar die gericht zijn op sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en hun welbevinden. Vanaf 1 augustus 2015 is de Wet Sociale veiligheid in werking getreden. Hiermee hebben schoolbesturen een vergaande inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Preventie van roken, alcohol en drugs

Uw school levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs.

Het effect wordt vergroot als u activiteiten onderneemt op het gebied van gezondheidseducatie, de schoolomgeving, signalering en doorverwijzing en schoolbeleid en regelgeving.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Relaties en seksualiteit

In het leven van jongeren tussen de 12 en 18 jaar vinden belangrijke ontwikkelingen plaats op het gebied van seksualiteit en relaties.

De thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit maken sinds het schooljaar 2012-2013 expliciet deel uit van kerndoel 43 voor het voortgezet onderwijs.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Fysieke veiligheid

Hoewel in de dagelijkse praktijk een ongeluk of incident niet altijd is te voorkomen is, kan de kans hierop wel worden beperkt door structurele aandacht voor fysieke veiligheid. Alleen door een integrale aanpak wordt uw school daadwerkelijk een veilige school. Het opstellen van een schoolbreed veiligheidsbeleid kan u daarbij helpen.

Regionale activiteiten  

Landelijke activiteiten

Binnenmilieu

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor leerlingen. Het thema milieu gaat over de wijze waarop een school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school gaat over onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten

Mediawijsheid

Scholen spelen een belangrijke rol bij mediawijsheid. Door op school structureel aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media, worden jongeren mediawijs en leren ze hun eigen en andermans grenzen te respecteren.

Regionale activiteiten

Landelijke activiteiten