U bevindt zich op:Professionals Seksuele gezondheid  Scholing Over de grens

Scholing Over de grens

Wat doe je als seksueel gedrag te ver gaat? Wanneer grijp je in?

Het zijn vragen waar veel scholen én hun medewerkers mee worstelen, zo blijkt uit onderzoek van de GGD Zuid Limburg. Scholen willen graag informatie, advies en ondersteuning. Daarom hebben de GGD’en Limburg, met hulp van de Provincie Limburg, een handleiding, website, training en speciaal adviesteam opgezet.

Grensoverschrijdend gedrag op school

Grenzen verkennen en overschrijden hoort bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze experimenteren. Ook op seksueel gebied. En dat gebeurt ook op school! Wanneer is er nu sprake van normaal experimenteergedrag? Wanneer gaat gedrag te ver? En hoe kan school het beste omgaan met incidenten? Het is belangrijk om als leraar gepast te reageren en waar nodig bij te sturen.

De GGD ondersteunt scholen met handleidingen en een website

In de handleidingen én op de website kunnen leerkrachten en docenten van het basis-, voortgezet- én speciaal onderwijs informatie vinden over:

  • de gezonde seksuele ontwikkeling;
  • het beoordelen van seksueel gedrag; wanneer is het gedrag grensoverschrijdend?
  • wat je wel en wat je niet moet doen bij een incident;
  • wat de school kan doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning

Voor advies over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of ondersteuning bij een incident kunnen scholen terecht bij de jeugdverpleegkundige op school. Als het nodig is kan zij een speciaal Adviesteam inschakelen. Samen adviseren en ondersteunen zij scholen bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

Training 'Over de grens?'

Training 'Over de grens?'

De training Sekswijzer is uitgebreid met het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training, in de vorm van een themamiddag, duurt één dagdeel en is gratis.

Tijdens de themamiddag krijgt u meer uitleg over:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • de handleiding'
  • de website;
  • wat te doen bij een incident;
  • hoe de GGD u kan ondersteunen

 

>> Inschrijven voor de training of themamiddag