U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenRegionaal gezondheidsonderzoek Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

In de periode van 4 oktober tot 26 november 2021 voert de GGD Zuid Limburg de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uit.

Dit is een groot onderzoek onder leerlingen van de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid-Limburg. De leerlingen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over gezondheid, leefstijl, vrije tijd en school. 
 

Waarom dit onderzoek?

Er is veel (media) aandacht voor de impact die corona heeft op het welzijn van jongeren, nu en op de langere termijn. Er is echter nog geen grootschalig landelijk onderzoek dat de daadwerkelijke impact meet. De GGD gaat dit doen door middel van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, uitgevoerd in het najaar van 2021. Deze Gezondheidsmonitor vindt normaliter elke vier jaar plaats, met nu dus een extra uitvraag vanwege corona. 

Met deze extra uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd maken GGD GHOR Nederland, de GGD’en en het RIVM de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren inzichtelijk en trends ten opzichte van de reguliere uitvragen in 2015 en 2019 zichtbaar. In de online vragenlijst van deze monitor komen onderwerpen als eenzaamheid, stress, mentale gezondheid, veerkracht, beweging en middelengebruik aan bod. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is het eerste grootschalige landelijke onderzoek naar de gevolgen van corona onder jongeren Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. 

De onderzoeksresultaten worden gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over (lokaal) jeugdgezondheidsbeleid. De resultaten zijn per gemeente zichtbaar via www.gezondheidsatlaszl.nl. Daarnaast ontvangen alle deelnemende scholen een rapportage met de onderzoeksgegevens van de eigen leerlingen. 

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek via school een mail met alle informatie over het onderzoek.
  • Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Ouders/verzorgers en leerlingen die niet willen deelnemen kunnen dit via de in de mail opgenomen antwoordstrook  kenbaar maken.  
  • Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen uit klas 2 en 4 de vragenlijst in. 
  • Een docent is aanwezig tijdens het invullen van de vragenlijsten.
  • Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. 

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I

 088 - 880 53 01

gezondheidsmonitor@ggdzl.nl