Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen (NODOK)

De NODOK-procedure maakt deel uit van de wet op de lijkbezorging. Deze procedure is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard en onverwacht overlijden van personen jonger dan 18 jaar. Het onderzoek van de forensisch arts moet inzicht geven in de toedracht van het overlijden. Het onderzoek vindt plaats binnen het zorgcircuit en niet binnen het justitiële circuit.