Verzoek dossier van derden

Behartigt u het belang van iemand anders en wilt u voor diegene een verzoek indienen met betrekking zijn of haar dossier? Dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Wij vragen u bij de aanvraag kopieën mee te sturen van uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van degene waarop het verzoek betrekking heeft. Daarnaast vragen wij u de toestemmingsverklaring of een andere verklaring waaruit uw wettelijke vertegenwoordiging blijkt bij te voegen, zodat wij kunnen vaststellen of u bevoegd bent om het verzoek voor de derde te doen.

Wij vragen deze informatie, omdat wij uw identiteit moeten vaststellen voor het in behandeling kunnen nemen van het verzoek. U hoeft niet alle informatie van de identiteitsbewijzen mee te sturen. U kunt gebruik maken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid om niet-noodzakelijke informatie af te schermen alvorens de kopie aan ons te verstrekken. Na afhandeling van het verzoek worden de kopieën vernietigd.

Wilt u er op letten dat:

  • de kopieën goed leesbaar zijn
  • de identiteitsbewijzen niet verlopen zijn

De GGD neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U ontvangt van de betrokken afdeling een bevestiging van uw aanvraag zodra het verzoek is ontvangen. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. U ontvangt onze reactie digitaal, tenzij u deze anders wenst te ontvangen.

Vul onderstaande gegevens in:

Formuliervelden
Aanhef: *
Ik wil graag een verzoek indienen voor: *U mag meerdere opties kiezen
Afdeling: *Geef aan welke afdeling uw dossier in beheer heeft