Meldformulier positieve test

Meldformulier positieve test

Formuliervelden
Verplichte velden zijn aangegeven met een *
Let op: het melden van een positief geteste leerling of medewerker mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouders, verzorgers of persoon in kwestie).

Gegevens melder
Gegevens positief geteste leerling of medewerker
Hartelijk dank voor het indienen van deze melding. GGD Zuid Limburg neemt telefonisch contact met u op om het beleid te bespreken.